Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
2023.11.15

Vinst för Storkyrkan i Årets fasad 2023

Storkyrkan

Första pris i Årets Fasad 2023, kategori Renovering, har tilldelats Storkyrkan (S:t Nicolai kyrka) i Stockholm, där AIX varit arkitekt. Pristagarna tillkännagavs på Fasadforum den 9 november.

Målet med projektet har varit att restaurera och återskapa stadsarkitekten Johan Carlbergs barockfasader från kyrkans ombyggnad 1743, som otydliggjorts i de restaureringsinsatser som gjorts under 1900-talet. Projekteringen har varit ett samarbete mellan en rad specialister och sakkunniga, där byggnadsantikvarie Max Lasernas gedigna arbete och antikvariska ställningstaganden legat till grund för gestaltningen.

”Vi är otroligt stolta över att ha fått vara en del i arbetet med att lyfta denna historiskt viktiga pärla i stadens hjärta, mitt i Gamla stan. Vi vill verkligen passa på att lyfta kraften i all den specialkompetens och allt det samlade hantverkskunnande som gjort slutresultatet möjligt” säger Anna Rizzon, handläggande arkitekt på AIX som tillsammans med Anders Scherman, uppdragsansvarig arkitekt, varit rådgivare och projektörer genom hela projektet.

Det övergripande målet med restaureringen, utöver att återskapa 1740-talets barockuttryck, har varit att tillgodose personsäkerhet och ett eftersatt underhållsbehov.

Arbetet har omfattat sten-, puts-, måleri- och plåtslageriarbeten på kyrkans samtliga fasader och takytor, inklusive tornhuv samt gårdens anslutande murar och grindar. Tidsperspektivet har varit långsiktigt med ambitionen att säkerställa att kyrkans exteriör bevaras för framtiden med tillvaratagna konstnärliga, arkitektoniska och kulturhistoriska värden.

Det framtida underhållet ska kunna bedrivas ekonomiskt och rationellt och valda material och metoder ska ha beständighet i minst ett femtioårigt, helst hundraårigt, perspektiv samt åldras värdigt och naturligt. Traditionella och väl beprövade material har använts, och återanvändning där det varit möjligt.

Priset för restaureringen av Årets Fasad 2023 är ett värdigt erkännande av hela projektgruppens dedikation och skicklighet. Genom att återställa kyrkans barockfasader till sin forna glans har detta historiskt viktiga rum i staden, granne med Stockholms slott, lyfts fram i ljuset igen och bevarats för kommande generationer.

Storkyrkan
Storkyrkan

Foton: Per-Anders Johansson

Vinnarmotivering: Årets Fasad inom kategorin Renovering tilldelas ett projekt som genomsyras av gediget hantverk. Här har man fått anledning att gräva djupt i arkiven för att träffa rätt när det gäller val av material, färg, teknik och inte minst de tankar som en gång låg till grund för utformning och gestaltning. Vikten av ett i alla avseenden framgångsrikt renoveringsarbete kan inte överskattas. Juryn konstaterar att resultatet uppfyller alla förväntningar. Detaljnoggrannheten, hantverket med anor från svunna tider i kombination med utnyttjandet av dagens tekniska hjälpmedel har möjliggjort att den här byggnaden återfått en sedan länge förlorad gestaltning. Återigen lyser den i sin prakt och kan bidra till att bära vår historia in i framtiden. Vi gratulerar till ett fantastiskt arbete genom att ge utmärkelsen Årets Fasad Renovering till Storkyrkan i Stockholm.

Fakta: medverkande aktörer

Byggherre/Beställare: Stockholms Domkyrkoförsamling
Antikvariskt sakkunnig: Laserna Restaurering
Arkitekt: AIX Arkitekter AB
Puts och målerikonsult: Balksten byggnadsvård AB
Plåtslagerikonsult: Solenstråle Plåtkonsult AB
Stenkonsult: Kulturbyggnad AB
Projektledning/Byggherreombud: Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB
Generalentreprenör: M3 Bygg AB
Fasadentreprenör: Puts och Tegel i Örebro AB
Puts: Puts och Tegel Målarkalk.
Måleri: Larsson och Örnmark
Plåt: AB Oskar Jansson Plåt & Smide
Sten: Närkesten Entreprenad AB
Timmermansarbeten: LI Tak
Ställning: Sydställningar

Om Årets Fasad

Årets Fasad delas ut årligen och instiftades 2015 av branschföreningen Mur & Putsföretagen, som vill uppmärksamma byggande som bidrar till vackra, intressanta, spännande och hållbara hus.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.