Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Intervju

Digitalisering: AI♥️X

Yvan Ikhlef

AIX har höga ambitioner inom digitala verktyg och därför är det en självklar del i vår utveckling att undersöka artificiell intelligens (AI) som arbetsverktyg.

I en värld där digitala verktyg och AI spelar en alltmer central roll, ligger AIX i framkant när det gäller att utforska och implementera dessa teknologier i sitt arbete. Yvan Ikhlef, arkitekt och delägare på AIX, leder AI-gruppen och delar med sig av sin syn på AI:s roll inom arkitektur och de utmaningar och möjligheter som dessa teknologier för med sig.

Möjligheter och fallgropar

AIX följer noga den snabba utvecklingen av teknologier kopplade till AI. Yvan menar att det finns en spännande potential i användningen av AI, men samtidigt finns det en viss ångest kring den snabba utvecklingen inom området.

– Artificiell intelligens är på väg att integreras i våra liv, och detta faktum väcker både skräck och attraktion hos oss. Det är en paradox som genomsyrar historien – varje betydande teknologiskt framsteg har framkallat både ängslan och misstro hos människor, men också ingjutit tron att de kommer att bidra till att forma en förbättrad värld.

– Ibland finns det en rädsla att AI kan hota arbetet som arkitekt och göra oss arbetslösa, säger Yvan. Men jag tror att genom att förstå teknologin och dess möjligheter kan vi begränsa rädslan och verkligen dra nytta av det positiva. Ett förbättrat verktyg tvingar oss att arbeta mer noggrant, skärpa vårt omdöme och stimulera vår kreativitet. Jag är övertygad om att detta har varit en återkommande utmaning genom historien, en utmaning som vi som människor har funnit värdefull och uppskattad.

Filosofiska aspekter av AI

– I den djupt mänskliga längtan efter närhet upptäcker vi nu på global nivå detta väsen som förbluffar, fascinerar och i många fall, överträffar oss. Det är lite som ett kärleksmöte: det skrämmer och förtrollar oss samtidigt. Och detta väsen är en maskin! Yvan utvecklar sin parallell med en kärleksrelation och uppmanar oss att se det på samma sätt – en kärleksrelation utvecklas och genomgår flera stadier: från absolut beundran, för att sedan upptäcka varandras kvalitéer och brister, och till slut landa i en gemensam vardag. På liknande sätt bör vi närma oss artificiell intelligens: att i relationen samla på oss erfarenhet för att kunna leva tillsammans.

– Precis som med alla faror handlar det om att förstå dem för att kunna hantera dem, säger Yvan och påpekar vikten av att noga utforska och utvärdera vad som pågår inom området.

Ur det forskningsarbete som utförs på kontoret hoppas han kunna extrahera hur AI kan bistå oss och hjälpa oss att förbättra vår produktivitet, våra analyser och vår företagsorganisation. Men även hur det kan bidra till vår skapande förmåga och på något sätt beröra vår konstnärliga galenskap.

Yvan är medveten om att AI sprider sig överallt och påverkar alla uttrycksformer. – Utvecklingen går i rasande fart, och ingenting är ännu riktigt stabilt eller övertygande. En stor del av arbetet handlar om att noggrant övervaka, testa och förstå dessa verktyg för att utvinna deras kärnfunktion och utnyttja deras fördelar. Långt ifrån allt är guld som glimmar inom AI-världen!

Utmaningar och framtidsperspektiv

AIX undersöker nu en mängd olika AI-verktyg för att se hur de kan integreras i projektarbetet, men Yvan är samtidigt realistisk om dagens AI-kapacitet.

– AI är ett stöd för analys och kan öka vårt argumentationsfält gentemot kunder och projektmedlemmar, säger han. Men det är fortfarande långt ifrån att ersätta arkitektens erfarenhet och kunskap.

Yvan är övertygad av en del av våra specifika arkitekturproblem kommer att behandlas av AI. Han ser den snudd på outtömliga mängden nya AI-lösningar som ett stöd och en inspiration för oss arkitekter. Men det är vi, och bara vi, som ska fatta de slutliga besluten.

Styrkan i bredden

– AI fascinerar mig, men jag tror inte på en alltför digitaliserad värld. Under de senaste åren har jag till exempel ökat användningen av pennan som en balans till datorn. Vi uttrycker oss på många olika sätt, och mångfalden berikar. Styrkan ligger i att vara en bred grupp av medarbetare med olika intressen och spetskompetenser, vilket vi på AIX är och drar nytta av. Låt de som brinner för AI brinna, och låt dem dela sin passion med andra. Yvan vill påminna oss om att vi bara blir bättre och mer effektiva av detta: – Vår utveckling tar flera vägar och AI är definitivt en av dessa!

Bortom bekymmer och utmaningar erbjuder AI en ny spännande dimension av arkitektonisk kreativitet, en aspekt som Yvan och AIX entusiastiskt utforskar.

Kontaktperson

Yvan Ikhlef

Yvan Ikhlef

Arkitekt d.p.l.g
Partner

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.