Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Intervju

Kan bostadsbyggandet få en omstart?

Intervju om bostadsbyggandet på realplay

Vad finns det för verktyg för att se till så att inte bostadsbyggandet helt upphör de närmaste åren? Detta samtalar vår vd Erik Torvén om tillsammans med Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör på Järfälla kommun, och Patrik Eriksson, projektdirektör på Selvaag Bostad i en intervju med programledare Åsa Julin på Realplay.

I Järfälla pågår nyproduktion av 4.000 bostäder men merparten är startade för 2–3 år sedan, i år har endast ett fåtal projekt startats. Det finns en påtaglig oro över den låga försäljningstakten och risken för osålda bostäder. Vi behöver finna nya möjligheter och nya projekt för att branschen ska klara sig i dessa svåra tider. Nya arbetssätt för att få det offentliga och det privata att samverka på olika sätt kan vara ett sätt att klara bostadsförsörjningen.

Bland åtgärder som föreslagits och som diskuteras i programmet finns förslag om statligt stöd och kreditgarantier för att underlätta bostadsbyggandet. Bostads- och stadsbyggandet är ett samhällsintresse som behöver upprätthållas även under krisperioder.

Något panelen ser positivt på är flexiblare detaljplaner. Det kan möjliggöra snabbare och mer anpassningsbara byggprocesser. Men panelen hade även andra idéer för att tempot åter ska kunna öka.

Återbruk och flexiblare detaljplaner

Tidigare i år deltog även Erik i samtal om återbruk och flexiblare detaljplaner. Flexiblare detaljplaner kan ge en hållbarhetsfördel. Genom att kunna ändra användningen kan vi förlänga byggnadernas livslängd för att spara resurser och kunna bygga mer hållbara, blandade och långsiktiga städer. Se samtalet om flexibla detaljplaner här eller läs mer under relaterat innehåll.

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.