Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
AIX tävlar

Arkitekttävling för Helsingborgs Stadsbibliotek avgjord

Helsingborgs stadsbibliotek

Nu är den stora arkitekttävlingen för om- och tillbyggnaden av Helsingborgs stadsbibliotek avgjord. Vårt förslag Vidgade Vyer placerade sig som ”god tvåa”.  Den bärande arkitektoniska idén i vårt förslag var att tillbyggnadens tak blir ett parklandskap integrerat i stadsparken.

– Vårt förslag presenterar en ny byggnad diskret inplacerad i parken, synlig men också nertonat inkilad i grönskan. Byggnaden och parken vävs samman, taket bildar terrasser och i taklandskapet ryms atrier där det spirar träd. Utformningen baserades bland annat på önskemålet att hela den tillkommande byggnadens tak skulle utgöra ett parklandskap och ersätta de delar av stadsparken som byggnaden skulle ta i anspråk. En annan viktig del i uppdraget var att förstärka kopplingen mellan de olika stadsdelarna på ömse sidor av parken, säger Tobias Rosberg som är ansvarig arkitekt

Vi tog fram vårt förslag i nära samarbete med landskapsarkitekter hos Funkia.

Byggnadens tänkta utförande skulle få en minimerad klimatpåverkan genom hybridlösningar mellan trästomme, klimatoptimerad betong och en gestaltning med detaljomsorg och materialitet med så få materialskikt som möjligt för minskad resursanvändning.

Ur juryns utlåtande:

Förslaget utgörs av en frikopplad ny volym, med lägre höjd än det befintliga biblioteket. Slingrande tegelband och lutande tak bidrar till intrycket av ett nedtonat tillägg, som trots sin storlek integreras väl i parken. /…/ Ett övertygande och samtidigt lågmält arkitektoniskt grepp, där tillägget får ett självständigt uttryck utan att inkräkta på den ursprungliga arkitekturen. Gestaltningen bidrar till att fläta samman tillägget med parken, och de interiöra rummen med parken utanför.

Tävlingen föregicks av en prekvalificering där åtta deltagande arkitektkontor valdes ut till tävlingens första steg. Vi tillhörde de tre arkitektkontor som valdes ut att fortsätta till steg 2.

Stort grattis till vinnaren Schmidt Hammer Lassen!

Läs mer om projektet under relaterade projekt nedan.

Relaterade projekt

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.