Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Modernisering och renovering av Kumla skola i Tyresö

Kumla skola i Tyresö, uppehållsrum

Under sommaren 2023 startade den omfattande renoveringen av Kumla skola i Tyresö. Det är ett projekt där AIX många kompetenser samlas för att modernisera och bygga om de fina men slitna 60-talsbyggnaderna inom ramavtalet med Tyresö kommun.

Kumla skola är en grundskola med drygt 700 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Den består av flera huskroppar med byggnadsdelar som på senare tid uppnått sin tekniska livslängd. Lokalerna har ett stort behov av nya ytskikt och behöver även anpassas till en mer ändamålsenlig skola. Projektet omfattar ombyggnad av kök, matsal och aula, låg- och högstadium, administration, fritids, slöjdsalar samt delar av skolgården.

Kumla skola är en vacker skolanläggning som är väldigt inspirerande att jobba med. Det goda och täta samarbetet med Tyresö kommun har gett oss ett personligt engagemang vilket varit en stark drivkraft framåt. Vi har tillsammans åstadkommit bra kvalitet trots begränsad tidplan och hittat rätt väg för de bästa lösningarna på rimlig nivå i varje enskild fråga – från smått till stort.

Anne Teresiak, uppdragsansvarig arkitekt.

I projektet samverkar en rad olika kompetenser. AIX har bland annat gjort 3D-inventering med laserskanning, dagsljusberäkningar, CAD- och BIM-projektering, tillgänglighetssamordning, inredningsarkitektur och haft ICE-möten där alla i beslutsprocessen deltagit samtidigt för effektiva beslutsvägar. En styrka i projektet är att vi har kunnat erbjuda många kompetenser in-house, det har skapat en smidig och lättarbetad process vilket i slutändan skapat lönsamhet för kunden.

Byggstart var i juni 2023 och skolan beräknas färdig senast 2025.

Kumla skola i Tyresö, uppehållsrum

Nya uppehållsrum för högstadieelever. Illustration: AIX.

Ett nytt café integrerat i skolans bibliotek utgör ett viktigt nav i den ombyggda högstadiebyggnaden. Illustration: AIX.

Nya ytskikt och akustiska lösningar i skolans befintliga korridorer tar vara på byggnadens arkitektoniska kvaliteter och ger samtidigt en förbättrad arbets- och lärandemiljö för skolans personal och elever. Illustration: AIX.

Högstadiebyggnaden får en ny receptionsyta där elever och personal kan mötas. Illustration: AIX.
Mälardalens Högskola, campus Eskilstuna

AIX har många års erfarenhet av att arbeta med lärandemiljöer som förskolor, skolor, högskolor och universitet. Uppdragen varierar och spänner från små anpassningar till större ombyggnads-, renoverings- och nybyggnadsprojekt. Det kan även handla om transformationer där en gammal byggnad får en ny funktion i form av exempelvis förskola eller högskola.

Kontaktperson

Anne Teresiak

Anne Teresiak

Arkitekt SAR/MSA, BAS-P

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.