Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Pris till AIX

Staffans kyrka vinner Gävles arkitekturpris

Nu är det klart att renoveringen av Staffans kyrka tilldelas Gävle kommuns arkitekturpris 2023. Vinnaren har utsetts av en jury och priset delas ut den 1 juni i Gävle stadshus.

Under vårvintern har allmänheten haft möjlighet att nominera kandidater till årets arkitekturpris i Gävle. Efter en genomgång baserat på ett antal kriterier valdes fem kandidater ut att gå vidare till bedömning av den jury som nu har utsett en vinnare.

– Vi är så glada och stolta! Det har varit en ära att ända sedan 2011 få delta i skapandet av den underjordiska utbyggnaden och restaureringen av kyrkorummet. Vi stod inför stora utmaningar för att få in ljus och rymd under den 90-åriga kyrkobyggnaden. Tillsammans med Svenska kyrkan i Gävle och en rad experter har vi nått hela vägen fram. Jag hoppas att fler nu lockas till Staffans kyrka, säger Mona Lantzourakis från AIX som är uppdragsansvarig arkitekt.

I den omfattande renoveringen av Staffans kyrka har grundpelarna varit teknik och innovation i samverkan med vårt kulturarv. Målet har varit att inrymma kyrkans alla verksamheter i den uppskattade kyrkobyggnaden vilket nu har åstadkommits; församlingshuset har flyttat in, nya rum har tillskapats och de kulturhistoriska värdena har säkerställts.

Kyrkan är sammansatt av delar med inspiration från olika epoker – från medeltid till 1900-tal. Orörd under kyrkorummet fanns sedan uppförandet en plomberad, drygt manshög sockelvåning kvar. Möjligheten att tillskapa nya rum i sockelvåningen har alltid lockat och flera förslag har tagits fram under åren. Den arkitektoniska utmaningen var att skapa rum med god höjd, bra klimat, dagsljus och utblickar. För att uppnå detta krävdes en urschaktning och att lasterna från den välvda tegelbasilikan fördes över till en ny grundläggning på en lägre nivå än den ursprungliga – en stor teknisk utmaning.

Tillgänglighetsaspekten har varit en självklarhet, varför en ny hiss och ett nytt lyftbord också ingått i projektet. Belysningen har kompletterats och kontrastmarkeringar med en ny årsring av ett stiliserat blommönster har adderats. Tack vare tillbyggnaden under kyrkan har nu allmänheten och personal fått bättre ytor, nya samlingslokaler och arbetsplatser.

Juryns motivering

Staffans kyrka har blivit varsamt renoverad och fått ett nytt våningsplan under mark med vackra och omsorgsfullt utformade rum. Med användning av trä, natursten och smide av hög kvalitet skapas en varm och välkomnande miljö. De djupa fönsternischerna är utformade som vackra smycken och bidrar till att källarplanet upplevs som ljust och generöst. Hela kyrkan är nu dessutom tillgänglig för alla.

Foto: delar av AIX projektgrupp var på plats i Gävle stadshus den 1 juni för att ta emot priset. Från vänster: Odd Fries, Anna Rizzon, Mona Lantzourakis och Maki Yoshida.

Fakta:

Plats: Staffans kyrka.
Ort: Gävle, Brynäs.
Bruttoarea: 1780 m2 varav plan 1 är 640 m2.
Byggherre: Svenska kyrkan i Gävle.
Arkitekt och byggår: Knut Nordenskiöld 1932, AIX Arkitekter AB 2022.
Ansvarig arkitekt: Mona Lantzourakis.
Projektmedarbetare 2019-2022: Maki Yoshida, Henrik Strid, Odd Fries, Anna Rizzon, Lena Lynch, Peder Lindbom, Anne Lagerheim, Kajsa Almgren.
Entreprenadform: Samverkanentreprenad mot handlingar enligt AB.
Projekt- och byggledning 2019-2022: Kyrkans Fastighetsamverkan Stockholm KFS AB.
Generalentreprenör 2021-2022: Projektverkstaden AB.

Övriga konsulter 2019-2022:
Konstruktör: Kvarteret konstruktörer AB.
V-konsult: V-kompetens (Sitowise).
Elkonsult: AFRY, Sweco Gävle.
Brand: Briab AB, Brandkonsulten AB.
Akustik: ACAD.
Hiss: Sjögren hus AB.
Konservatorer: Tyréns, Helena Strandberg konservator AB, Stockholms målerikonservering AB.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.