Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Intervju

Samtal om återbruk och flexiblare detaljplaner

Bild intervjufilm Real Play

Vad är det viktigaste argumentet för flexiblare detaljplaner och behövs det lagändringar för att komma åt begränsningen i en alltför styrd plankarta? Detta och mycket mer samtalar vår vd Erik Torvén om tillsammans med Anna Molén som är stadsutvecklingschef på Genova i en intervju med programledare Albin Kjellberg på Realplay. Även Christian Blomberg som är stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun deltog via länk i samtalet för att ge ett kommunalt perspektiv på frågan.

Flexiblare detaljplaner är först och främst en hållbarhetsfördel. Som det är nu är vi många gånger fast i detaljplaner som tvingar oss att använda dem på ett föråldrat sätt. Vi behöver förlänga byggnadernas livslängd för att spara resurser och kunna bygga hållbara, blandade och långsiktiga städer. Till exempel finns det många kontorsbyggnader som står oanvända och skulle kunna byggas om till bostäder. Så vad är det som hindrar det? Tröghet i systemen och ekonomi påverkar i en negativ riktning. Att byta bokstav i detaljplanen är en seg process som kräver mycket tid och pengar.

Stadsbyggnadsidealen har förändrats. Stark funktionsseparering har sina rötter i 1900-talshistorien, men numer är ju allas mål den blandade staden. De levande krafterna i staden måste få råda i högre grad. Pandemin och den ekonomiska situationen har gjort att samhället har förändrats fort. Vi behöver nu lättare kunna ställa om. En alltför styrd plankarta kan begränsa oss i det arbetet. Generella, och därmed flexibla, planer kan innehålla mer över tid.

Vi som arkitekter och stadsplanerare har byggt upp den kunskap och förståelse som krävs för att utforma den kollektiva visionen av den helhet som en stad är: en plats som befolkas av boende, besökande och verksamma för att tillsammans leva och utvecklas, socialt, kulturellt och ekonomiskt.

De nya husen vi ritar behöver kunna tåla att förändras över tid. Det innebär ett långsiktigt hållbarhetstänk. Vi måste ha i åtanke att inte bara bygga för här-och-nu utan även för kommande generationer.

Erik Torvén, vd AIX

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.