Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
ResursHUShållning

Tankar efter seminariet om ResursHUShållning

I slutet av mars hade vi ett seminarium på AIX om hur vi får mesta möjliga arkitektur med minsta möjliga resursanvändning. Under kvällen fick vi tillsammans med andra kloka aktörer i branschen prata om detta intressanta tema.

Vår hållning till arkitektur är att allt vi gör är tillägg och förändringar i en befintlig miljö, även nybyggnader kan ses som tillskott i en existerande kontext. Det befintliga är en resurs som vi vill förvalta och förädla, för att möta nya behov. I det arbetet väcks flera frågor: Vad är en nyskapande ombyggnad? Kan en byggnad förnyas utan att byggas om? Är byggnaden eller användningen viktigast?

Samtalet rörde sig kring bland annat produktionsmetoder för återbruk, de svåranvända husen från 80- och 90-talet samt behovet av ett generellare och därmed flexiblare regelverk. Den kanske viktigaste tanken var att när vi nu väver ihop gammalt och nytt, måste vi göra det så att både kulturhistoriska och arkitektoniska värden ingår i en ny estetisk helhet som är attraktiv att använda under lång tid framöver. Diskussionen väckte många spännande frågor, och vi kommer fortsätta vårt samtal både inom och utom kontoret!

Tack alla som kom och lyssnade och ett extra tack till panelen bestående av Lennart Olsson, projektchef på Fabege, Erik Stenberg som är lektor i arkitektur vid KTH, Torleif Falk som är stadsarkitekt i Stockholm samt Erland Montgomery från oss. Ett stort tack även till Torun Hammar, arkitekt och senior rådgivare/kulturmiljö, som var vår moderator under kvällen.

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.