Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Invigning

Nya rum i Gustaf Vasa kyrka

Gustaf Vasa kyrkas församling har länge haft behov av fler verksamheter i kyrkan. För att svara på det behovet har det nu byggts två rum-i-rummet i kyrkans sidokapell, ett barnkapell och ett kaffe-/mötesrum. Stor hänsyn har tagits till kyrkans kulturhistoriska värde och gestaltningen är noga avvägd in i minsta detalj. Under påsken invigdes kyrkans nya rum.


De nya rummen omsluts av två väggar av massivträelement och glas, två putsade och marmoreringsmålade kyrkväggar och ett tak som bärs av en gridshell-konstruktion. Träet bidrar till en varm känsla och samspelar både vad gäller ådring och nyans med kyrkans marmoreringsmålade murar. Kyrkorummets stora fönsterpartier kan fortfarande upplevas i rummet genom glaspartier. Sett från kyrkorummet samspelar fasaderna med nybarockkyrkans olika livskillnader.

– Så roligt att få se de nya rummen föra ett samtal med det fantastiska kyrkorummet. Det har varit en ära att få projektera detta under en lång tid tillsammans med beställare, tekniska experter och hantverkare

Mona Lantzourakis, ansvarig arkitekt

Akustik

Projektet tar stor hänsyn till verksamhetens ljudkrav. Trä i tak och stomme gör att de tekniska egenskapskraven lätt kan uppfyllas; att minimera påverkan på orgelmusikens efterklangstid i kyrkorummet samt akustisk avskiljning mellan de nya rummen och kyrkorummet.

För att kyrkan inte skulle behöva stängas valdes fabrikstillverkning med minimal bearbetning på plats vid montering. Monteringen har skett dammfritt vilket också har gjort att verksamheten har kunnat pågå som vanligt under byggnadstiden.

Barnkapellet och kaffe-/mötesrummet är genom träets materialverkan en varm, ljudavskild och rik miljö där det nya tillägget och kyrkorummet både samspelar med och tydligt redovisar vad som är ursprung och tillägg.

Almarna

Ytskiktet på de nya rummens fasader består delvis av almpaneler, där träet kommer från kyrkans egna 100-åriga almar som togs ned under 2022 på grund av almsjukan. De togs om hand genom vinterfällning och vårsågning och arbetet skedde under ledning av finsnickare som redan då hade ritningar att följa. Efter fällningen fraktades stammarna till ett sågverk i Blekinge för sågning och torkning. På sensommaren var virket torrt och levererades till finsnickeriet, som i sin tur tillverkade panelerna i treskiktslimmad konstruktion. Socklarnas almpaneler hårdvaxoljades sedan så att almens mörka kulör och ådring framträder och samspelar med de brunröda bänkkvarteren i kyrkorummet.

Reversibelt tillägg

Träkonstruktionen har möjliggjort ett reversibelt tillägg i stort sett utan infästningspunkter i kyrkan. Stommen är fäst i kalkstensgolvet, som till stora delar byttes 2017. Finsnickare har utfört passning av paneler mot kyrkans profilerade väggar och minutiös drevning på plats. Panelerna är skruvade i trästommen.

Fakta

Arkitekt: AIX Arkitekter AB, Mona Lantzourakis och Maki Yoshida
Byggherre: Gustaf Vasa församling
Entreprenör: Generalentreprenör KFS Kyrkans fastighetssamverkan, Dala massivträ, Setra, Snickargården Storfors
Konstruktör: Stomme av KL-trä och gridshell: Projektledare Mattias Brännström på Dala massivträ, konstruktör Stefan Markus Reiterer från Limträteknik.
Projektledning Setra: Erik Bergman Lenne
Lastnedtagning i kyrkorummet: Maya Rios och Dan Kazen på Kvarteret konstruktörer

Projektet har gått vidare till nomineringsfasen i Träpriset 2023.

Bakgrund

Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan byggdes 1906 efter ritningar av arkitekt Agi Lindegren. Den är en av få nybarockkyrkor i Sverige och har ett högt kulturhistoriskt värde. Altaruppsatsen från 1700-talet är ett av Sveriges främsta barockkonstverk och columbariet Sveriges första och största. Kyrkan har en stor och aktiv församling och är en viktig mötesplats i Vasastan.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.