Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
2022.11.20

MDU, campus Eskilstuna, vinner Sveriges Arkitekter Södermanlands arkitekturpris 2022

Annika och Christian

Mälardalens universitets nya campus i Eskilstuna stod klart sommaren 2020. Vi har arbetat med detta fantastiska projekt i många år och gläds nu åt att byggnaden vunnit Sveriges Arkitekter Södermanlands arkitekturpris för ombyggnad och inredningsarkitektur! Priset är instiftat för att främja intresset för god arkitektur bland allmänheten.

Bra gestaltade läromiljöer har en stor betydelse för hur väl den pedagogiska ambitionen lyckas. Detta är något som Mälardalens universitet insett, vilket givit oss bästa möjliga förutsättningar att ta ett helhetsgrepp och skapa en invändig gestaltning med en stark identitet baserad på värme, variation och en inkännande skala.

Vi är stolta över den djärvhet som projektet visar genom att våga sticka ut, såväl i fråga om gestaltning som i valet av undervisningsformer och genomförandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt i en akademisk miljö.

Annika Askerblom, ansvarig inredningsarkitekt

I nära dialog med universitetet har vi formgett platser och rum som breddar formen för lärande genom att omfatta både traditionell undervisning och nytänkande pedagogik, där studenten har en mer aktiv roll. Idag är även det informella lärandet, där studierna sker utanför de lärarledda lektionerna, i fokus.

Den karaktärsfulla färgsättningen är ett av projektets signum. Ett ekosystem av kulörer med täta möten mellan många toner. När kulörer hamnar nära kroppen, i de textilier vi sitter på och mattor vi står på, förändrar de den fysiska upplevelsen. Kulörerna ger en trygghet, en närvaro.

Vårt mål har varit att skapa en inre gestaltning som samlar människor. Platser där studenter, pedagoger, forskare och administrativ personal kan mötas från olika utgångspunkter och utbildningsprogram i en vänlig, inspirerande inramning.

Plakett, MDU

Juryns motivering för Inredningsarkitektur:

Inredning och färgsättning binder samman biblioteket med övriga utrymmen i det nybyggda universitetet till en helhet. Volymerna upplevs komplexa utan att vara komplicerade, det är enkelt att orientera sig i lokalerna. Nybyggnadens arkitektur stöds och förfinas av den genomarbetade inredningsarkitekturen. Atmosfären är varm, vänlig och inspirerande med uttrycksfull färgsättning och hantverksmässiga inredningsdetaljer. Universitets studenter och anställda har fått goda ramar för sitt arbete!

Prisutdelningen skedde på Sörmlands museum i Nyköping under söndagen den 20 november i samband med årsstämman för Sveriges Arkitekter Södermanland. Ansvarig inredningsarkitekt från AIX Arkitekter, Annika Askerblom, och ansvarig arkitekt för ombyggnaden, Christian Wamberg Rasmussen från 3XN, närvarade vid prisutdelningen och berättade om projektet utifrån prisets två aspekter – ombyggnad och inredningsarkitektur. Hur vi hanterar en äldre byggnad i transformation till ny funktion samt binder ihop med de tillbyggda delar. Respekterande och inkluderande, både vad gäller ombyggnad och inredning.

På bilden, från vänster: Roland Nitz och Xiomara Smedbäck från juryn, Christian Wamberg Rasmussen från 3XN och Annika Askerblom från AIX.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.