Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
2022.09.22

Vi söker byggnadsantikvarie

Just nu söker vi en erfaren byggnadsantikvarie/bebyggelseantikvarie till vårt trevliga och kompetenta forum för Kulturmiljö & Restaurering.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:

  • Ansvara och leda egna projekt
  • Vara antikvariskt sakkunnig eller medverkande enligt PBL och KML för byggnader och miljöer, utföra förundersökningar, konsekvensanalyser, kulturmiljöprogram med mera.
  • Leda och genomföra inventeringar, analyser och vård- och underhållsplaner för bebyggelsemiljöer, för det agrara landskapet, parker och trädgårdar.

Vi söker dig som:

  • Har god erfarenhet av att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är van vid att hålla tidsramar och ta beslut kring budget.
  • Är utvecklingsorienterad, ser möjligheter och har ett positivt förhållningssätt. Du kan bidra till förbättrings- och förändringsförslag.
  • Är flexibel och prestigelös – du hanterar väl de förutsättningar som finns i olika uppdrag och förvaltar relationen till uppdragsgivare och övriga medverkande på ett professionellt sätt.
  • Är utåtriktad och ser positivt på att samarbeta med kollegor i gemensamma projekt.
  • Du är utbildad byggnadsantikvarie eller motsvarande.

AIX och byggnadsantikvarisk expertis

Våra byggnadsantikvarier på AIX har mångårig och bred erfarenhet av arbete med bebyggelse ur ett kulturhistoriskt perspektiv och arbetar med alla typer av miljöer, från medeltida kyrkor till modernismens bruksbyggnader och stora, komplexa bebyggelseområden. Antikvarisk medverkan, förundersökning, kulturmiljöanalys, konsekvensbeskrivning och medverkan i detaljplaneprocesser är vanliga uppdrag.

För oss handlar det om att lyfta fram kulturvärden och förvalta dem i förändringsprocessen. Vi bygger vårt arbete på en kombination av gedigen kunskap om kulturarvet och den lagstiftning som skyddar den. Vi utgår alltid från byggnadens eller miljöns förutsättningar, det vill säga dess historia, karaktär och kulturhistoriska värden. Utifrån dessa kan vi formulera riktlinjer om hur byggnaders eller miljöers värden bäst kan förvaltas i olika förändringsprocesser och lyfta projekt till högre kvalitet.

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.