Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Fotogrammetrisk dokumentation

Vi har tagit fram metoder för att med hjälp av fotogrammetri dokumentera byggnader. Syftet är att i början av projekt kunna ta fram underlag med mycket god precision. Informationen kan användas för att fatta viktiga beslut i ett tidigt skede. Peder Lindbom leder arbetet som nedan presenteras grundligare.

Genom att dokumentera byggnader med fotogrammetriska metoder kan AIX skapa underlag för projektörer och hantverkare vilket skapar mycket god kännedom om förutsättningarna inför vidare projektutveckling. Dokumentationen fungerar även som ett digitalt arkiv och innebär att kulturhistoriska värden både kan dokumenteras, repareras och återskapas. Det digitala arkivet kan även tillgängliggöra kulturarvet för allmänheten.

Idén grundas i ett behov av att dokumentera existerande utseende på svåråtkomliga fasaddetaljer och taklandskap. Syftet är att skapa exakta relationshandlingar. Men även möjlighet att visualisera komplexa geometrier i 3D via webplattformen Sketchfab.

Många kunder blir förvånade över hur en så tidig insats direkt ger deras projekt en så mycket mer förutsägbar slutprodukt.

David Hanson, delägare och arkitekt

Tidigare uppmätningstekniker har fokuserat på att fotodokumentera existerande utseende och göra uppmätningar av kritiska mått samt justera existerande ritningar i den mån det fanns. Ofta är dokumentationen bristfällig och ofta stämde inte underlag med verkligheten. Ombyggnader, installationer och andra ändringar var sällan dokumenterade.

Tekniken låter alla projektdeltagare besöka projektet virtuellt enskilt och tillsammans för att lösa frågeställningar.

Möjligheten att ge ett förslag en mycket högre precision inför tidiga vägval minskar osäkerhet och minimerar risk. Beslut kan flyttas till ett tidigare skede. Distansarbete underlättas vilket skapat flexibilitet. Eftersom vi jobbar mycket med kulturarvsfrågor i befintliga byggnader där hög precision kan vara helt avgörande, kan vi på detta sätt hjälpa vår kund att komma fram till rätt lösning tidigt.

Genom ett innovativt sätt att använda fotogrammetri har vi fått ner osäkerheten i början av projekt. Att vi som arkitekter kan ge exakta råd redan på konceptnivå ger kunden möjlighet att fatta rätt beslut redan i ett tidigt skede och minskar risken för obehagliga överraskningar längre fram.

Vi använder en teknik som traditionellt inte använts av arkitekter för informationsinhämtning om den redan byggda verkligheten. I och med att vi som arkitekter kan erbjuda kompetensen in house så kan vi också nyttja den i tidiga skeden där den skapar det största värdet för kunden.

Genom att ta en stor mängd fotografier, från mark och med drönare, ur olika vinklar återskapas 3d-informationen via mjukvara. Fotografierna medger att även ytskikt dokumenteras. 3d-modellerna blir därmed mycket naturtrogna. Dessa kan sedan exporteras som 3d-modeller redo att publiceras online eller 3d-printas. Även skalriktiga orthofoton kan tas fram som bildar ritningsunderlag. Webbpublicering av 3d-modeller låter alla projektägare och även allmänheten detaljstudera och uppleva byggnaden och dess detaljer virtuellt.

Stockholms slott

I fallet med Stockholms slott handlar det om att stenfasader och värdefulla skulpturer är i dåligt skick och behöver restaureras. Bronsskulpturer behöver demonteras och återmonteras när den bakomliggande stenen repareras. Den traditionella metoden är att göra avgjutningar av befintligt utförande och testa restaureringskoncept på gipskopior. Metoden är förstörande då löst material från originalen fastnar i gjutformarna. Med hjälp av fotogrammetrisk dokumentation kan en exakt kopia av existerande utseende bevaras. Denna studeras av stenhuggare och andra projektörer i 3d-format på webplattformen Sketchfab men 3d-printas också.

Detaljplan Mälarbanan

Tekniken har använts för att tillgängliggöra virtuella kopior av fysiska modeller via nätet som ett sätt för medborgare att kunna ta del av förslag. Något som är värdefullt ur ett demokratiperspektiv men också visat sig mycket värdefullt i samband med pandemin.

Sophiahemmet

I vårt arbete som konsulter för Sophiahemmet har vi ombetts upprätta korrekta relationshandlingar. Taklandskap och fasader dokumenteras med hjälp av fotogrammetri via drönare. Utifrån dessa 3d-modeller kan orthofoton skapas som kan användas för ritningsproduktion. Webpublicering via plattformen Sketchfab skapar en detaljerad 3d modell tillgänglig för projekterörer och allmänheten.

Tennisstadion C-hallen

Relationshandlingar saknades och byggnadens fasader och komplexa taklandskap med klocktorn dokumenterades med hjälp av fotogrammetri inför framtagande av vård- och underhållsplan.

Orthofoto av C-hallens fasader.
Orthofoto av C-hallens tak.
Längd på video: 2:22

Om digitala tvillingar

Karyatider

Digitalisering

Digitalisering är ett yvigt begrepp som innefattar mängder av olika tekniker och arbetssätt. Det kan innebära allt från ett bättre sätt för en kommun att kommunicera med sina medborgare till att bygga upp en byggnads alla beståndsdelar innan spaden satts i jorden.
Vi utforskar hela tiden ny teknik och mjukvara som förbättrar och effektiviserar våra metoder. Allt för att med stöd av den snabba tekniska utvecklingen öka kvaliteten på de tjänster vi levererar. Tillsammans med kunden tar vi fram en specialanpassad metod med de hjälpmedel som det specifika projektet är betjänt av.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.