Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Projektering i Huvudsta

Fabege och AIX ritar nya bostäder i Solna

AIX och Fabege/SHH projekterar 450 lägenheter i Huvudsta med start i maj 2022. De nya kvarteren tillhör en detaljplan som påbörjades 2016 och vann laga kraft 2021. Planen togs fram av AIX och Råsta Projektutveckling där Fabege var en av de ingående parterna.

– Vi är väldigt glada för att vi får utveckla projektet vidare tillsammans med Fabege och SHH, säger Lisa Wikström, arkitekt på AIX. Vi har varit med från de första skisserna och tycker det är fantastiskt kul att få fortsätta utveckla projektet och våra idéer hela vägen.

Platsen har idag en sexvånings lamellbebyggelse från 1960-talet, den närmaste omgivningen utgörs av grönyta och stora markparkeringar. De tillkommande bostäderna är placerade i huvudsak längs Huvudstaleden och bildar en bullerskärm som skydd för de inre gröna gårdsrummen och de befintliga bostäderna.

Den nya bebyggelsen varierar i höjd från 5 till 11 våningar, högre mot Huvudstaleden för att trappa ner inåt mot Jonstorpsvägen där de med fem våningar möter den befintliga bebyggelsen. I söder, mot Huvudstabron, finns en högre 11 våningsdel som annonserar sig som en port till Solna från Bromma.

Utmed Alphyddevägen skapas ytor för lokaler i bottenvåningarna och ett nytt punkthus infogas som ett komplement till de två som redan kantar gatan så att befintligt möter nytt i en mjuk övergång. I ett av kvarteren mot Alphyddevägen planeras en förskola med fyra avdelningar i direkt anslutning till grönområde. Fasaderna är tänkta att utföras i ljusa sandfärgade tegeltoner varvat med betong, trä och puts i ljusa pasteller. Husens tak kommer till stor del vara gröna för en bättre miljö och dagvattenhantering. Delar av taken blir gemensamma terrasser för de boende. Målet är en stadsmässig förtätning som skapar nya bostäder och gemensamma grönytor av hög kvalitet till alla boende i området.

Arbetet börjar med program- och systemhandling för kvarter 1 med ca 150 lägenheter.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.