Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
2022.04.20

Klimatberäkningar med verklig effekt

Just nu är vi inne i en spännande period i vår bransch där vi ställer om från att enbart titta på energiförbrukning i byggnader till ett fokus på vad vi faktiskt stoppar in i byggnaderna i form av koldioxidförbrukning i materialen. Insikten är att det är med klokt val av byggmaterial som vi kan göra den största skillnaden för miljön. Vi har pratat med Oscar Hårleman, arkitekt, som arbetar med digital utveckling inom hållbarhet på AIX.

Hej Oscar, kan du berätta lite, vad är på gång just nu?

Just nu arbetar vi med klimatberäkningar i tidigt skede kopplat till ett projekt som vi projekterar åt Fabege i Solna Business park, kallat Parkhuset. Det är ett kontorsprojekt där beställaren har som målsättning att halvera klimatpåverkan av byggnaden under dess livstid, jämfört med ett konventionellt projekterat kontorshus. I projektet har vi tillsammans med NCC tagit fram livscykelanalyser för de olika byggdelarna i projektet. Genom att dels optimera respektive byggdel och dels parallellt titta på hela uppbyggnaden har vi kunnat se tydligt var våra designval faktiskt gör störst skillnad och var vi bör lägga fokus.

Vilka metoder använder du och AIX för att beräkna miljöpåverkan?

Vi har utvecklat en rad olika metoder för klimatberäkningar beroende på vilket skede projektet befinner sig i. En metod vi använder är att koppla våra livscykelanalyser direkt till våra BIM-modeller via en plug-in som heter Oneclick LCA. Där kan vi enkelt ta ut delar av modellen, exportera dem till Oneclick, och få fram klimatpåverkan från respektive byggdel. Vi kan också jämföra olika produkter, material och tillverkare för att hitta resurser på marknaden med så lågt klimatavtryck som möjligt. Vi har även laborerat med detaljeringsnivån i modellerna för att kunna beräkna klimatpåverkan i tidiga skeden på ett trovärdigt sätt.

Parkhuset är ett spännande och viktigt projekt där vi haft möjligheten att utveckla våra gestaltningsmetoder inom klimatarbetet. Framför allt är det en möjlighet för oss att dela med oss av vad som fungerar med andra i branschen, om hur vi faktiskt gör för att hålla ner koldioxidbelastningen i vårt byggande. Målet mot koldioxidneutralitet är något vi arbetar brett med i många olika nätverk. Att samarbeta är förutsättningen för att byggbranschen skall lyckas.

Vilka material är bäst för miljön då?

Vi har hittat lösningar med relativt låg klimatpåverkan där vi ofta använder trä i stor omfattning och återbrukat material där vi har möjlighet. Men det är inte så enkelt som att enbart byta till trä. Det krävs mycket mer. Vi tittar även på alternativa lösningar för de delar som traditionellt är mest miljöbelastande i projekten och försöker till exempel hålla nere mängden stål och gips. Det gäller dock att inte bli alltför detaljerad i ett tidigt skede, utan det mest värdefulla för oss är att hitta de största bovarna och se var man som arkitekt kan ha störst påverkan. Om vi kan kartlägga detta tidigt har vi möjlighet att både hålla nere klimatpåverkan i projekten och skapa en god gestaltning.

Vi har en ny lag från och med den 1 januari med krav att utföra klimatberäkning, vad är dina tankar kring detta?

Vi har direkt fått flera förfrågningar i våra projekt från beställare som önskar hjälp med att styra mot bättre klimatvärden i sina projekt. Detta tycker vi är väldigt roligt. Man ska dock komma ihåg att lagen ännu inte innehåller några gränsvärden för klimatavtrycket i en byggnad, utan innefattar enbart krav ATT man ska deklarera klimatpåverkan. Men gränsvärden kommer komma. Vi menar därför att vi som arkitekter måste vara föregångare inom det här området och vara med och koppla klimatberäkningar till gestaltning i tidigt skede. Vi sitter på en kunskap som tillsammans med beställarna kommer att bli avgörande för hur vi klarar av den här omställningen utan att tumma på kvalitén i de miljöer vi bygger.

Se filmen nedan där Oscar berättar om hur vi som arkitekter kan använda oss av klimatberäkningar för att göra skillnad utan att tumma på kvalitén i de miljöer vi bygger.

Längd på video: 3:11

Om klimatberäkningar

Hammarbyterrassen

Begreppet hållbarhet är en kombination av många faktorer och det krävs både erfarenhet, vilja och uppfinningsrikedom för att nå så långt som vi nu måste för att ta hand om samhällets och naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Karyatider

Digitalisering är ett yvigt begrepp som innefattar mängder av olika tekniker och arbetssätt. Det kan innebära allt från ett bättre sätt för en kommun att kommunicera med sina medborgare till att bygga upp en byggnads alla beståndsdelar innan spaden satts i jorden.

KONTAKTPERSONER

Karin Löfgren

Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhetsansvarig

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.