Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Stockholms slotts fasader

Yttre borggårdens fasader färdigställda

Stockholms slott

Fasadrestaureringen av Stockholms slott omfattar cirka 30.000 kvm fasad och beräknas pågå till 2050. AIX är generalkonsult och ansvarig arkitekt för fasadrestaureringen åt Statens fastighetsverk sedan 2015. Nu har den åttonde etappen just avslutats och mittpartiet på den västra sidan håller på att avtäckas. Den rikt smyckade mittrisaliten, där huvudentrén till Slottet finns, har i och med detta återfått sin forna glans och därmed är samtliga fasader mot yttre borggården helt färdigställda.

Mittpartiet av den västra fasaden har en hög andel utsmyckningar, med bland annat sina fem meter höga kvinnoskulpturer av sten och unika kungliga medaljonger av bly. Karyatiderna (kvinnoskulpturerna) har blivit restaurerade och bitvis rekonstruerade av bildhuggare på plats och reliefmedaljongerna har renoverats av metallrestauratorer.

Stockholms slott

Karyatider med digitala tvillingsystrar

I arbetet med karyatiderna har vi gjort 3D-modeller med hjälp av fotogrammetri. Bildhuggarna har sedan använt sig av dessa digitala modeller i sitt arbete på plats. Skulpturerna har därmed fått digitala tvillingsystrar i sina färdiga utföranden som kommer att kunna användas i kommande restaureringar och för dokumentation.

Den höga nivån på kunskapsutbytet mellan de olika disciplinerna gör det här uppdraget väldigt givande och intressant. Många beslut fattas under resans gång och ständiga vägval görs tillsammans med hantverkare och specialister. De restaureringsideologiska frågeställningarna har diskuterats med byggnadsantikvarier.

Anne Teresiak, handläggande restaureringsarkitekt

Den övergripande restaureringsmetoden bygger på de olika förhållningssätten man har till byggnaden utifrån olika betraktningsavstånd. Hänsyn tas till minst tre olika upplevelsenivåer: fjärrperspektiv, flanörperspektiv och närperspektiv. Upplevelsen från alla dessa tre nivåer måste vägas in vid de val av material, metoder och kulörer som görs. Detta gör till exempel att vissa nya större stenpartier behandlas med kalklasyr för att smälta in i helheten. När lasyren så småningom nöts bort av väder och vind har stenen i sig hunnit åldrats till rätt nyans.

Nu är vi inne i projekteringsfasen för nästa etapp som omfattar södra sidans fasader mot slottsbacken och ska vara färdig 2024. Fasaderna i etapp nio består mest av sten och nästan ingen puts men är precis som västra sidan rikt utsmyckad. Skulpturerna här har tillkommit i olika tidsåldrar, de senaste från början av 1900-talet och de äldsta från 1730-talet, vilket kommer innebära nya utmaningar och frågeställningar. Vi ser med glädje fram emot fortsättningen av den största svenska fasadrestaureringen i modern tid.

Stockholms slott

Kungamedaljonger

En av nio unika kungamedaljonger av bly som har restaurerats. De har rengjorts, restaurerats och oljats och nytt bladguld har lagts på inskriptionen.

Stockholms slott

Avetablering

Nu är ställningarna och plasten borta från mittpartiet av västra fasaden och avetableringen beräknas vara klar i slutet av vecka 50.

Foto: Peder Lindbom

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.