Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Nytt museum i Gevärsfaktoriet

Gevärsfaktoriet

Vi arbetar med projektering av varsam invändig ombyggnad och renovering av Gevärsfaktoriet i Norrtälje. Just nu pågår upphandling av entreprenör. Målsättningen är att det nya museet ska öppna under 2022 då Norrtälje firar att de haft stadsprivilegier i 400 år.

Gevärsfaktoriet uppfördes under 1760-talet som filarverkstad för vapensmeder och har idag ett högt kulturhistoriskt värde som representant för den tidiga industrialiseringen i Norrtälje. Efter en första period med skiftande verksamhet har Faktoriet sedan 1920-talet varit museum, och ägs idag av Stiftelsen Roslagsmuseet. Efter genomförd invändig ombyggnad och renovering kommer museiverksamhet att bedrivas av Norrtälje museer.

Gevärsfaktoriet

Ombyggnaden ska skapa förutsättningar för en modern museiverksamhet och samtidigt lyfta fram byggnadens historia och bevarade historiska delar. Det innebär att vi arbetar med god in- och utvändig tillgänglighet, goda rumsliga och tekniska förutsättningar för museets utställningar och lokal föreningsverksamhet, samtidigt som vi anpassar oss efter byggnadens förutsättningar.

Byggnaden förses med helt nya tekniska system för installationer för el och data, värme, vatten och ventilation. Brandskyddet förbättras genom ny utrymningstrappa från övre våningsplan samt ny brandcellsindelning. En ny utvändig entrétrappa med ramp (eller nytt lyftbord) och ett nytt invändigt lyftbord kommer att väsentligt förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade besökare och personal. Ytskikten åtgärdas generellt i hela byggnaden.

Smedsbostaden

I byggnadens västra gavel finns två bostadsrum bevarade, ett kök med öppen spishärd och en kammare. Här finns tapeter och färglager bevarade i skikt från 1700-talet och fram till 1920-talet, som Stockholm Målerikonservering undersökt. Tyvärr ytorna i så dåligt skick att de inte kan bevaras. Men efter ombyggnaden kommer s. k. färg- och tapettrappor att finnas synliga i rummet, så historien förblir avläsbar

Kontaktperson och uppdragsansvarig

Lisa Roos Jacobsen

Lisa Roos Jacobsen

Arkitekt SAR/MSA
Cert. sakkunnig kulturvärden – N

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.