Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
2021.09.08

Att tänka rätt från början: BIM, klimat och gestaltning

Karin Löfgren och Oscar Hårleman

Den 4 oktober deltar vi på den digitala konferensen ”BIM för bättre projektering, byggande och förvaltning”. Karin Löfgren, träbyggnad- och hållbarhetsstrateg, och Oscar Hårleman, ansvarig digitala analyser och hållbarhet, kommer att delta under rubriken Att tänka rätt från början: BIM, klimat och gestaltning.

Klimatberäkningar bör göras i ett tidigt skede för att ge möjlighet till tidiga förändringar i konstruktionen. Den 1 januari 2022 beräknas den nya Klimatberäkningslagen träda i kraft, där nya byggnader ska klimatdeklareras i syfte att minska klimatpåverkan från byggskedet.

De frågor som kommer diskuteras är bland annat hur vi använder klimatberäkning som verktyg för att skapa god gestaltning med relevans för de utmaningar vi står inför idag? Vad är vinsten med att tänka rätt från början? Vilken metod passar bäst i vilket skede? Vem klimatberäknar och när?

KONTAKTPERSONER

Karin Löfgren

Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhetsansvarig

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.