Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Vi firar

AIX bildades 2001 då Arksam, Myrenbergs, Arteno, Nyström Plankontor, Silfverhielm och Johansson & Uppling gick samman. 2005 tillkom även Rosberg & Engström. Vi sitter i Ragnar Östbergs vackert gestaltade industribyggnad Industricentralen på Hudiksvallsgatan i Stockholm där Myrenbergs flyttade in redan på 70-talet och övriga kontor anslöt efter hand.

2021 firar vi 20 år! Detta uppmärksammar vi bland annat genom att under hösten göra en serie med Throwback Thursdays (#TBT) på Facebook och Instagram. Vi kommer visa tidigare projekt, ett från varje år, som vi tycker är fina exempel på vår breda verksamhet. Här nedan fyller vi på allteftersom veckorna, och därmed åren, går.

Välkommen att följa med på vår resa!

2001

Året då Arksam, Myrenbergs, Arteno, Nyström Plankontor, Silfverhielm och Johansson & Uppling gick samman och bildade AIX. Detta år invigdes även Vikströmska skolan i Hammarby sjöstad som ett av det nybildade företagets första färdigställda projekt. Skolan gestaltades som en innerstadsbyggnad i traditionell femvåningsskala. Kund var SISAB. Stor vikt lades vid användandet av långsiktigt hållbara material och system. Hållbarhet har alltid varit viktigt för oss och det genomsyrar hela vår verksamhet, inom alla projekt och i alla skeden.

2002

Vårt engagemang i Karlsborgs fästning var omfattande och började egentligen långt innan sammanslagningen till AIX gjordes. Arbetet var inne i en av sina mest intensiva faser 2002. På området finns byggnader i trä, tegel och puts. Vårt uppdrag gällde vårdprogramsarbete, utvändig färgsättning, murförstärkningar, dränering och utvändig renovering. Kund var Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket. Projektet engagerade både arkitekter och byggnadsantikvarier och är ett gyllene exempel på hur AIX olika discipliner berikar varandra. God arkitektur är hållbar och förtjänar alltid att förvaltas förståndigt.

2003

Kv Halvön var en av våra första insatser i Hammarby Sjöstad och blev en del av områdets nya centrumanläggning. Kvarteret innehåller 160 bostadsrätter, butiker och restauranglokaler som detta år stod färdiga för inflyttning. Under BoStad02, alltså året innan, gjorde vi två utställningslägenheter i kvarteret med en inredning som till stor del var specialritad och integrerad i färgkonceptet. Kund var Peab Bostad och fotograferade gjorde Natasja Jovic.

2004

Drottningholms slott blev det första svenska världsarvet 1991. Sedan 20 år tillbaka har vi varit slottsarkitekt med generalkonsultåtagande för slottsanläggningen. 2000-2004 dokumenterade vi rummen i den icke-privata delen av slottet. Arbetet syftade till att kunna återställa slottets interiörer ifall de skulle skadas eller förstöras. Nya digitala dokumentationsmetoder testades och utvärderades för att kunna kombineras med traditionell uppmätning. På så sätt kunde vi skapa bilder med ritningens egenskaper, men med djupare information gällande material, ytskikt och kondition. Kund var och är Statens fastighetsverk.

2005

2005 stod det nya ridhuset vid Flyinge Kungsgård färdigt. Kungsgården är ett byggnadsminne vilket gjorde att en stor hallbyggnad inte var självklar på platsen. Arbetet med husets gestaltning skedde därför i nära samarbete med länsantikvarien i Skåne och andra berörda myndigheter. Inspirationen till takkonstruktionen kommer från de Polonceautakstolar som finns i det gamla ridhuset på platsen. Den nya hallens bärverk består av limmade massivträskivor, som stöds av tryckstänger och dragband i stål. Byggnaden har tilldelats Glaspriset och var även 2006 nominerad till Träpriset och Årets Byggnad. Kund: Flyinge AB. Foto: Natasja Jovic.

2006

Överdäckning av spårområdet och Klarastrandsleden. Vi bjöds in till parallellt uppdrag för stadsutveckling av bangårdsområdet och Klarastrandsleden mellan Kungsbron och Karlberg i Stockholm. Vårt förslag redovisade en vattennära stadsmiljö vid Karlbergskanalen och en utvidgning av Vasastaden. En sammanhållande strandpromenad sträcker sig i förslaget från city till Karlbergs slottspark. Bebyggelsetillskottet närmast Kungsbron illustrerades som verksamhetsyta medan övriga delar dominerades av bostäder. Kund var Stockholms stadsbyggnadskontor.

2007

Malmö stad utlyste en markanvisningstävling om en strategiskt viktig tomt i stadens förnyelse, centralt och i omedelbar anslutning till inre hamnen. Vårt och NCC:s förslag valdes ut för vidare bearbetning till en inbjuden tävling. Förslaget omfattade 15 000 kvm butikslokaler, restauranger, spa, studios för utställningar och kulturaktiviteter samt kontor och bostäder. Vår idé var en ensemble vertikala byggnader med konkaviteter i planform som skapar solbelysta publika rum för möten och aktiviteter. I utformningen la vi stor vikt på koncept för energihushållning och miljöteknik.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.