Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Mer dialog om offentlig upphandling

Nedan är ett utdrag ur Almegas intervju med vår vd Gunilla Persson och vår anbudschef Ulrika Lindgren från mars i år.

Tidskrävande formalia, irrelevanta kravspecifikationer och en ständig jakt på lägsta timpris – det är återkommande kritik kring offentlig upphandling. – Lagen kom till med ett vällovligt syfte, men regelverket har blivit för komplext, säger Gunilla Persson, vd för AIX Arkitekter, som efterlyser en förändring kring LOU.

För AIX Arkitekter som säljer högkvalificerade tjänster, är prispressen ett problem, menar vd Gunilla Persson:

– Lägsta pris innebär inte alltid lägst kostnad. Risken för våra beställare är att om de prioriterar lägsta pris i ett anbud kan vi inte sätta våra bästa, mest erfarna medarbetare på just deras projekt. Och om det alltid är lägsta pris som ska styra har företagen inte möjlighet att utvecklas, vilket hämmar marknaden.

Ulrika Lindgren som är anbudschef på AIX skulle vilja se en utveckling med mer standardiserade anbudsförfaranden, särskilt för mindre uppdrag:

– Den enskilde beställaren kanske inte vet att vi sitter med tio liknande upphandlingar under samma månad. En standardisering skulle underlätta för alla och säkra kvaliteten. Som det fungerar i dag kan ett anbud diskvalificeras av rena formaliafel, säger Ulrika Lindgren.

På önskelistan står även att finna nya vägar för hur kvalitet värderas.

– Vi förstår att det är svårt att bedöma kvalitet. Som upphandlare gör man allt för att inte riskera att bli ifrågasatt och riskera överprövning, som kostar både tid och pengar, vilket gör att man tar det säkra före det osäkra och låter priset fälla avgörandet, säger Ulrika Lindgren.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen har tillsatt en arbetsgrupp, med Gunilla Persson som ordförande, som ska arbeta för att påverka utvecklingen kring LOU-upphandlingar i en bättre riktning.

– På grund av att det historiskt har funnits problem med upphandlingar, finns det i dag en beröringsskräck från upphandlarsidan som gör att branschperspektiven får svårt att komma fram. Det hoppas vi kunna ändra på. Om vi tänker på hur mycket tid – improduktiv – som i dag läggs ner på upphandling, finns det mycket att vinna på att förändra och förenkla regelverket, säger Gunilla Persson.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.