Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Alla hus har en historia

Vad vet du om ditt hus och hur det har byggts? Det går att hitta mycket information i arkiv, ritningar och böcker – och ditt hem mår bra av att du känner till dess historia. Intresset för byggnadsvård och suget efter kunskap om våra hem ökar stadigt. Förutom att nya böcker ges ut, arrangeras det kurser i allt från hur man timrar eller renoverar fönster, samtidigt som tv-program som ”Det sitter i väggarna” drar stor publik.

– Jag tror att det går lite hand i hand med hållbarhetsrörelsen, säger Fredrik Olsson, byggnadsantikvarie på AIX Arkitekter.

Han har märkt att tillfällena när hans yrkeskår kopplas in blir allt fler och att det blir viktigare att bevara kulturhistoriska värden.

Det hör ihop med en bevaranderörelse som vaknade redan i samband med efterkrigstidens citysaneringar, som rivningarna i Klarakvarteren i Stockholm och Haga i Göteborg – en rörelse som lever fortfarande, menar han.

Ritningar

Det finns en lång historia av att arkivera saker i Sverige. Från detaljplaner, bygglovsansökningar och ritningar hos kommunen, till detaljerade beskrivningar hos Brandförsäkringsverket och spännande foton hos läns- eller stadsmuseer. Att forska i en byggnads historia är som att lägga ett pussel.

– Om huset ligger i tätbebyggt område finns det ofta mycket att hämta i bygglovsarkiv och liknande. Är det ett torp på landet kan det vara svårare, istället blir själva huset den viktigaste källan. Då kan en få god hjälp av litteraturen. Hur ser profilerna på snickerierna inomhus ut? Vilka material och byggnadstekniker har använts? Vad är det för typ av panel? Man kan komma ganska långt genom att jämföra med bilder, säger Fredrik Olsson.

/…/

En grundregel är att det är bra att vara medveten om vilket hus man köper. Är det öppen planlösning man längtar efter är det inte en stuga från 1880-talet man ska köpa och bygga om, utan hellre ett hus som är byggt på det sättet från början. Skynda långsamt och känn in huset innan du tar fram kofoten.

– Allt är ju ett uttryck för sin tid, och vi använder våra hem på andra sätt nu än tidigare. Men tänk inte kortsiktigt för det, riv inte ut något som du på sikt kan få ångra. Ett äldre hus kan ha spår från generationer av användare. Då förtjänar det också lite hänsyn, säger Fredrik Olsson.

Texten är ett utdrag ur en artikel av Maria Soxbo för TT Nyhetsbyrån och publicerades i en rad olika dagstidningar i slutet av förra året. Texten finns att läsa i sin helhet bland annat på länken nedan (kräver inloggning).

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.