Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Vad är nästa steg för dina kontorslokaler?

The Trial

Funderar du på hur ni kan anpassa er arbetsplats till den ändrade spelplanen? Våra beteenden har snabbt förändrats och numera arbetar många primärt från sina hem. Att kontor gapar tomma har blivit det nya normala. När vi så småningom återgår är det nödvändigt att utveckla funktioner kopplat till nya behov och bibehålla kontorens attraktionskraft. Vi kan hjälpa er!

Erbjudande

Aktiviteter:

 • Workshop med ledning om:
  • verksamhetens mål på kort och lång sikt
  • strategier för att uppnå funktionella och inspirerande kontorslokaler
  • analys av framtida behov och utmaningar
 • Utskick av vår arbetsplatsenkät till medarbetare, som en grund för förändringsarbetet
 • Utredning och analys av befintliga lokalers ändamålsenlighet och flexibilitet
 • Analys av befintlig inredning

Leveranser:

 • Kort beskrivning av er verksamhets lokalbehov på kort och lång sikt
 • Resultat av medarbetarenkät enligt standard
 • Planlayout av befintlig lokal med ny zonindelning
 • Förslag på enkla och effektiva åtgärder för att uppnå en flexibel och hållbar kontorsmiljö med återbruk som utgångspunkt

Pris från 75 000 SEK

Vi vet att hemarbetet har sina fördelar men det sociala och affärsmässiga samspelet, som också skapar de bästa förutsättningarna för kunskapsöverföring, arbetsglädje, hållbart ledarskap och framåtblickande visioner, skapas allra bäst på ett väl fungerande kontor. På AIX utforskar vi kontinuerligt hur förändrade beteenden och nya insikter påverkar utformningen av miljöer. Under Coronapandemin har engagemanget accelererat och nu landat i ett erbjudande som vänder sig till företag som överväger en förändrad strategi för sina kontor.

I baserbjudandet fokuserar vi på att analysera er verksamhet kopplat till framtida lokalbehov. Vi hjälper er att ta fram beslutsunderlag för att möjliggöra en omställning till en mer ändamålsenlig och inspirerande arbetsplats med återbruk av befintlig inredning som utgångspunkt, i nuvarande lokaler eller kanske nya. Just nu, när många kontor används sparsamt, finns goda förutsättningar att göra lokalanpassningar utan att störa verksamheten. Parallellt utreder vi era långsiktiga behov, lokalernas storlek och placering, men framför allt hur den fysiska miljön bäst stödjer er utveckling. Här finns potential att tillsammans, med er målsättning och vår kunskap som grund, skapa något riktigt bra, på både kort och lång sikt!

Hör av dig så tittar vi på vilket upplägg som passar bäst för dig!

Katja Hillström

Katja Hillström

Arkitekt MSA
Partner och Kreativ ledare för Offentliga & kommersiella byggnader och Inredning

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.