Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Järvabadet nomineras i Design S

Järvabadet är ett nytt efterlängtat utomhusbad med fokus på att öka simkunnigheten och att skapa en inkluderande mötesplats.

Järvafältet är ett kulturreservat och därför har stor vikt lagts på att skapa en arkitektur som i skala och form på ett naturligt sätt inordnar sig i miljön. Samtidigt ville vi skapa en byggnad av mer offentlig karaktär som tydligt urskiljer sig från omgivande gårdsbebyggelse i fråga om bland annat materialitet. I projektet har vi samarbetat med LAND landskapsarkitekter. Badet har byggts på uppdrag av Stockholms stad och invigdes sommaren 2020.

Design S är en av Sveriges stora designutmärkelser. Det är föreningen Svensk Form som driver Design S och utmärkelsen riktar sig bland annat till professionella designers, arkitekter, konsthantverkare och producenter som arbetar med design i bred bemärkelse.

Vi gläder oss mycket åt nomineringen till detta fina pris.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.