Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Nu invigs nya utomhusbadet på Järvafältet

Efter att tidigare ha blivit uppskjutet är det nu äntligen dags för invigningen av Järvabadet, det nya utomhusbadet på Järvafältet. Badet har tre bassänger, kafé och stora ytor för picknick och solbad, här finns plats för upp till 3000 personer. Den officiella invigningen sker imorgon, den 12 juni, och den 15 juni öppnar badet för allmänheten.

Järvafältet är ett kulturreservat och stor vikt har lagts på att skapa en arkitektur som i skala och form på ett naturligt sätt inordnar sig i miljön. Samtidigt ville vi skapa en byggnad av mer offentlig karaktär som tydligt urskiljer sig från omgivande gårdsbebyggelse i fråga om bland annat materialitet. Att hålla fokus på överblickbarhet för personalen, jämlikhet och säkerhet för de badande har varit mycket viktigt under designprocessen som skett i nära dialog med verksamheten. I projektet har vi samarbetat med LAND arkitektur som har ansvarat för landskapsarkitekturen.

Full tillgänglighet är en självklarhet för det nya badet, både innanför och utanför anläggningen. Man kan lätt ta sig till badet genom att gå, cykla eller åka kollektivt, och gott om cykelparkeringar finns utanför. Även vägarna ikring är upprustade. Inom badanläggningen finns bland annat flera flexomklädningsrum, i den största bassängen finns en bumptrappa som är anpassad för rullstolsburna, och reningssystemet är anpassat för bad med kläder på. Helt enkelt en välkomnande mötesplats för alla.

Bakgrund
Planer för ett utomhusbad på Järvafältet har funnits sedan 70-talet då byggnationen av miljonprogrammet påbörjades. Det var under denna tidsperiod som stadsdelarna Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Kista växte fram. I stadsdelarna kring Järvafältet bor många socioekonomiskt utsatta grupper. Barn och ungdomar har begränsade möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och att lära sig simma. Dessutom är området beläget långt från utomhusbad.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.