Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Intervju hos Trästad med Karin Löfgren

Här om dagen intervjuades vår träbyggnadsstrateg och arkitekt Karin Löfgren av Magnus Falk hos föreningen Trästad. Läs intervjun här nedan eller på Trästads hemsida.

Hallå där Karin Löfgren, arkitekt samt hållbarhets- och träbyggnadsstrateg på AIX Arkitekter.

Vilka träbyggnadsprojekt jobbar ni med just nu?
– Vi har ett mycket roligt projekt ihop med Borlänge kommun och Tunabyggen, deras kommunala bostadsbolag. Det gäller en central tomt där det blir bostäder och kontor i liten skala men med syftet att kommunicera träbyggande och hållbarhet i brett perspektiv utifrån de möjligheter till utveckling som finns i området. Tanken är att låta projektet bli en öppen process där många aktörer kan följa vad som görs för att lära och se goda exempel. Förhoppningen är att projektet leder till flera nya lösningar som bolaget kan peka på i kommande projekt.

Vad saknas för att träbyggandet ska kunna öka ännu mer?
– Jag hoppas att fler mellanstora byggbolag får träbyggnadsuppdrag och på det sättet ökar konkurrensen och hastigheten i kunskapsomställningen. Jag hoppas att de pågående initiativen med klimatneutralt byggande som till exempel LFM30 (lokal färdplan i Malmö) driver på staten att införa sina gränsvärden tidigare än planerat eftersom det kommer visa sig både möjligt och lönsamt. Jag hoppas att beställare kommer att ställa upphandlingskrav som premierar korta byggtider och jag hoppas att vi arkitekter börjar föra fram trämaterialet både i konstruktionens arkitektur, tektonik och i detaljerna. Trä måste få vara trä fullt ut i sin egen rätt där vi följer träets egenskaper och inte försöker få materialet att likna egenskaper hos till exempel betong eller plåt. När vi kommit dit – för där är vi inte ännu – då har träbyggandet sin rätta plats och nivå.

Magnus Falk
Projektkoordinator Trästad

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.