Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
2020.05.11

Järvabadet står klart

Nu är det snart dags för Järva med omnejd att få sitt efterlängtade utomhusbad. Badet står klart att tas i bruk men invigningen är uppskjuten på grund av rådande omständigheter. Badet har tre bassänger, kafé och stora ytor för picknick och solbad, här finns plats för upp till 3000 personer.

Vi är glada att få förverkliga detta projekt som vi tror kommer göra stor skillnad för de boende i stadsdelarna kring Järvafältet, säger Robert Petrén, ansvarig arkitekt på AIX.

Järvafältet är ett kulturreservat och stor vikt har lagts på att skapa en arkitektur som i skala och form på ett naturligt sätt inordnar sig i miljön. Samtidigt ville vi skapa en byggnad av mer offentlig karaktär som tydligt urskiljer sig från omgivande gårdsbebyggelse i fråga om bland annat materialitet. Att hålla fokus på överblickbarhet för personalen, jämlikhet och säkerhet för de badande har varit mycket viktigt under designprocessen som skett i nära dialog med verksamheten. I projektet har AIX samarbetat med LAND arkitektur som har ansvarat för landskapsarkitekturen.

Full tillgänglighet har varit en självklarhet för det nya badet, både innanför och utanför anläggningen. Tanken är att man lätt ska kunna ta sig till badet genom att gå, cykla eller åka kollektivt, och gott om cykelparkeringar finns utanför. Även vägarna i kring har blivit upprustade. Inom badanläggningen finns bland annat flera flexomklädningsrum, i den största bassängen finns en bumptrappa som är anpassad för rullstolsburna, och reningssystemet är anpassat för bad med kläder på. Helt enkelt en välkomnande mötesplats för alla.

Planer för ett utomhusbad på Järvafältet har funnits sedan 70-talet då byggnationen av miljonprogrammet påbörjades. Det var under denna tidsperiod som stadsdelarna Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Kista växte fram. I stadsdelarna kring Järvafältet bor många socioekonomiskt utsatta grupper. Barn och ungdomar har begränsade möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och att lära sig simma. Dessutom är området beläget långt från utomhusbad. Allt sammantaget ett länge efterlängtat bad.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.