Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Nytt hotell i Hagastaden

Vi på AIX har tillsammans med NCC och Stockholms Stadsbyggnadskontor tagit fram ett gestaltningsförslag för ett nytt hotell i Östra Hagastaden. Hotellet är en del av den nya stadsdel mellan Stockholms innerstad och Solna som nu växer fram. Ambitionen är att Norrtull ska bli en grön och välkomnande stadsmiljö och en värdig entré till Stockholm från norr. Vi har ritat ett förslag som passar väl in i den känsliga miljön med Tullhusplatsen, Hagaparken, Brunnsviken och Stallmästaregården som närmaste grannar. Läget och gestaltningen gör hotellet till en portalbyggnad och en självklar destination i området.

– Det har varit mycket spännande för oss att få utveckla projektet tillsammans med NCC och Stadsbyggnadskontoret. Närheten till Brunnsviken, Stallmästaregården och Kungliga nationalstadsparken har varit givna förutsättningar att ta stor hänsyn till, liksom att i övrigt samspela med omgivningarna i denna nya årsring till Stockholm, säger Tobias Rosberg som är ansvarig arkitekt och kreativ ledare för projektet.

Det nya hotellet bildar fond mot Tullhusplatsen och ges en klassisk komposition med en generös och öppen sockelvåning och tydlig horisontalitet i fasad. Hörnen är rundade vilket är tänkt att understryka kvarteret som en enskild byggnad samtidigt som den samspelar med kontorshuset i norr. I sydöstra hörnet vinklas byggnadskvarteret i den historiska riktning som Stallmästaregården har och öppnar på så vis även upp vyn in mot Brunnsviken och Hagaparken. En generös terrass på lägre nivå sammanlänkar byggnaden med Stallmästaregården och dess förplats. Mot Uppsalavägen bildar hotellet en viktig del i entrén in till Stockholm från norr.

Sockelvåningen innehåller publika lokaler mot det frekventerade gång- och cykelstråket i Norrtullsgatans förlängning bort mot Hagaparken. Denna del av byggnaden är generöst uppglasad och luftig och kommer interagera med sin omgivning genom att vara inbjudande för förbipasserande. Den indragna takvåningen bildar hotellets krona och ger plats för en takterrass med bar och utsikt mot Brunnsviken, Tullhusplatsen och Vasastans taklandskap.

Relaterade projekt

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.