Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Fler skolor när Stockholm växer

Stockholm växer mer än någonsin. Det ökande elevunderlaget innebär att ungefär 55 000 nya elevplatser ska skapas de kommande tjugo åren i Stockholm. Detta innebär inte bara nya skolor utan även tillbyggnader till de befintliga. Samtidigt är de äldre skolorna i behov av renovering och ombyggnad för att uppfylla standardkrav och möta nya önskemål. Det gör att våra antikvarier har gott om uppdrag genom ramavtalet med SISAB. De stockholmska skolorna är i allmänhet gedigna och påkostade byggnader som stått sig väl, oavsett om de uppförts under sent 1800-tal eller runt 1900-talets mitt. Skolorna har getts framträdande platser i stadsplaneringen och har ofta ritats av tidens stora arkitektnamn.

En av de helt nya skolorna som planeras är Ålstaskolan intill Järvareservatet i Barkarbystaden. Stadsdelen växer fort men elevunderlaget och den exakta tillväxttakten är i dagsläget svårbedömd. Av erfarenhet från andra stadsutvecklingsområden vet man att behovet av förskola initialt är mycket stort för att sedan gå ned något och behov av skola blir större. Därför är skolan tänkt som en flexibel byggnad där förskoledelen redan från början planeras för att kunna ställas om till skola. Planen är att bygga i 2 etapper där den första etappen ska ge plats åt 240 barn och fullt utbyggd åt totalt 1100 elever. Trygghet, Inspiration och Utmaning är ledorden genom hela processen. Målet är att skapa en trygg miljö som främjar självförtroende och självkänsla. Något som vi alltid har i åtanke då vi ritar nya läromiljöer.

AIX har många skolor och förskolor i sin portfolio, varav flera har vunnit priser. Vi arbetar för närvarande med flera intressanta och roliga skol- och idrottsprojekt. Vårt samarbete med olika kommuner och fristående aktörer har gett oss erfarenhet och kunskap om såväl olika pedagogiker som olika verksamhetsformer. Kunskap som gör att vi ofta anlitats tidigt i planeringsprocessen för programutredningar. Men AIX engageras i alla skeden, från tidiga skissförslag som underlag till detaljplaner till att ta fram alla nödvändiga handlingar för att färdigställa en fullständig och innehållsrik skolmiljö.

Vi tror att arkitektur gör skillnad och vill verka för ett bättre samhälle. Skolor och utbildning har stor betydelse för hur vårt samhälle utvecklas. För att stärka vårt team har vi rekryterat arkitekt Jonatan Blomgren som närmast kommer från Niras Arkitekter där han bland annat varit med och utvecklat SISAB:s förskolekoncept och även arbetat med ett flertal större skolprojekt.

–  Jonatan och AIX har samma syn på hur vi vill utveckla vår skolarkitektur, riktigt roligt att han valt att börja hos oss! säger Sven Ahlenius, kreativ ledare för AIX Offentliga byggnader och utbildning.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi arbetar med stadsutveckling och byggnader för utbildning eller läs mer om våra skolprojekt här.

Kontaktpersoner:
Sven Ahlénius, arkitekt SAR/MSA 
Johan Rittsél, byggnadsantikvarie

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.