Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Trä till Borlänge

Vi glädjer oss åt att det nya året börjar med uppdrag för ett träprojekt i Borlänge. Kommunens bostadsbolag Tunabyggen planerar som ett led i sitt arbete med hållbarhet att inleda ett utvecklingsarbete för flerbostadshus med träkonstruktioner. AIX upphandlades i konkurrens. I tilldelningsbeslutet nämns innovations- och samarbetsförmåga samt intresse för byggnadsekonomi som viktiga kriterier för valet av arkitekt.

AIX har under lång tid engagerat sig i de möjligheter till god arkitektur som finns i modern träbyggnadsteknik. Vi har gestaltat ett stort antal byggnader med utgångspunkt från kännedom om trä. Hus för olika byggnadsprogram som t ex. hotell, sporthallar och flerbostadshus. Trä förkommer nästan alltid i äldre byggnader. Intresset för trä är därför starkt förknippat med AIX varumärke. Det lyfter fram kunskapen om äldre byggnader och återbruk som ett för en hållbar samhällsutveckling viktigt kunskapsområde.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.