Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Hello Goodbye Kansas!

Nu har Goodbye Kansas flyttat in i det nya kontorshuset på Hammarbyterrassen som vi ritat åt Fabege och Skanska. Hyresgästen kom in tidigt i projektet och kunde på så vis vara med och skräddarsy byggnaden efter sina egna önskemål.

Ambitionen att skapa ett av världens bästa motion capture-rum har funnits med i processen från början. Det är ett rum med åtta meters takhöjd och hundratals kameror längs väggarna som fångar en skådespelares rörelser och översätter till data för digital bearbetning såsom animering för dataspel och film. Utöver nämnda rum finns bland annat ytterligare fyra studios med olika funktioner samt en biograf. Från takterrassen ser man ut över Hammarbykanalen och den indragna takvåningen är klädd med sedum i 45 graders lutning, vilket innebär att taket blir synligt från gatan. I gynnsamma väderstreck är även taket beklätt med solpaneler. Form och material grundar sig i Hammarby Sjöstads industriella arv och knyter på så vis ihop byggnaden med sin omgivning. Byggnaden är projekterad för att klara miljökraven enligt Breeam Very Good.

Vi tycker att det är väldigt roligt att Goodbye Kansas har hittat hem i en byggnadsgestalt med ett medvetet mål – att genom fasadmaterialet skapa en byggnad med en specifik karaktär och en vackert patinerad kopparplåtsfasad. Gestaltningen ökade byggnadens attraktionskraft och gav fastighetsägaren möjlighet att locka en kund med högt ställda estetiska krav.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.