Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Byggnadsantikvariens roll viktig när Stockholms skolor moderniseras

Vi har sedan 2017 ramavtal med SISAB (Skolfastigheter i Stockholm) i fråga om antikvariska tjänster. Under denna period har vi hunnit arbeta med ett trettiotal skolor och förskolor där vi medverkar till att kulturhistoriska värden tas tillvara och lyfts fram.

De stockholmska skolorna är i allmänhet gedigna och påkostade byggnader som stått sig väl, oavsett om de uppförts under sent 1800-tal eller runt 1900-talets mitt. Skolorna har getts framträdande platser i stadsplaneringen och har ofta ritats av tidens stora arkitektnamn, som Axel och Hjalmar Kumlien, Georg A. Nilsson, Cyrillus Johansson eller Paul Hedqvist. SISAB förvaltar fler än 600 förskolor, skolor och gymnasier inom Stockholms stad, och ett ökande elevunderlag innebär att ungefär 55 000 nya elevplatser ska skapas de kommande tjugo åren. Detta innebär inte bara nya skolor utan även tillbyggnader till de befintliga. Samtidigt är de äldre skolorna i behov av renovering och ombyggnad för att uppfylla standardkrav och möta nya önskemål.

– Det är både roligt och utmanande att arbeta med skolor, säger Fredrik Olsson, byggnadsantikvarie på AIX. De är ofta väl gestaltade, bevarade och bär på höga kulturhistoriska värden samtidigt som verksamheten och dagens regelverk ställer krav på byggnaderna. Det gäller ofta att hitta en bra balans mellan ett bevarande av befintliga värden och en anpassning till verksamheten.

SISAB:s uppdrag med att anpassa Stockholms skolor och förskolor för framtiden innebär arbete dels i större detaljplaneprocesser, dels i mindre skala så som fönsterrenoveringar och byte av belysningsarmaturer. Flera av våra byggnadsantikvarier bidrar med sin kompetens för att tillgodose att kulturhistoriska värden beaktas och tas tillvara i dessa projekt.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.