Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

AIX skriver på Malmös färdplan för ett klimatneutralt byggande

AIX lyfter företagets hållbarhetsmål ytterligare och skriver på ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 – LFM30”.

LFM30 är en plan för hur byggsektorn ska arbeta för klimatneutralitet i södra Sverige men många av aktörerna som skrivit under har sin verksamhet över hela landet. AIX beslöt skriva på av många skäl men framför allt för att färdplanen visar på ett konkret arbetssätt som betonar transparens och mätbarhet.

Syftet är att inblandade aktörer ska arbeta mot ett definierat mål och dela de lösningar och metoder som visar sig fungera bra, det vill säga ge mindre belastning av växthusgaser i byggsektorn. AIX ser en stor möjlighet att detta arbetssätt kommer sprida sig och generera fler lokala färdplaner över landet och vill vara med från början och arbeta för denna utveckling.

– Det är väldigt roligt att ha följt tillblivelsen av LFM30. Att kunna erbjuda alla beställare klimatbra val är en självklarhet och Malmös färdplan är ett stöd och en skärpning i detta arbetet. I linje med detta arbetar vi för att skapa plattformar för samarbete och diskussion, till exempel som medarrangör till Åre Innovation Summit som hölls i mars i år, säger Gunilla Persson, VD på AIX.

En viktig del i beslutet att skriva under LFM30 är att den inte står i konflikt med andra planer vi arbetar för inom byggsektorn, som till exempel “Färdplan för ett fossilfritt Sverige 2045”. LFM30 ansluter till de andra överenskommelserna och har förutsättning att vara den praktiska språngbräda som många av de andra planerna ännu inte är.

Utdrag från undertecknandet:
Genom undertecknandet ställer vi som organisation oss bakom att Malmö ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030. Vi åtar oss därför att stegvis implementera det övergripande målet och löftena i våra egna verksamheter. Vi är transparenta, mäter, följer upp och kommunicerar löpande hur vi efterlever denna lokala färdplan.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.