Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Restaurering av offentlig konst – utmaningar och vägval

Den 11 april är en av våra restaureringsexperter, Anne Teresiak, inbjuden att föreläsa på seminariet ”Restaurering av offentlig konst – utmaningar och vägval” som arrangeras av ABF Stockholm och Samfundet S:t Erik på ABF-huset i Stockholm. I seminariet uppmärksammas de ofta svåra utmaningarna och viktiga vägvalsfrågor som uppstår när konstnärligt utsmyckade byggnadsverk behöver renoveras.

I Stockholm finns många exempel på byggnadsverk med erkänt högklassig konstnärlig utsmyckning. De utgör en viktig del av stadens offentliga miljö och bidrar till stadens skönhet och rika upplevelsevärden. Men tidens tand tär på materialen, inte sällan innebär också ändrade förutsättningar att byggnader och funktioner behöver anpassas till nya förhållanden. Detta påverkar även de konstverk som utgör en integrerad del av det byggda.

Vi arbetar med Stockholms slotts fasadrestaurering sedan några år tillbaka. Anne Teresiak som är handläggande restaureringsarkitekt kommer bland annat att berätta om de val som görs utifrån en samlad bedömning ur arkitektonisk, teknisk och antikvarisk synvinkel.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.