Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Tillgänglig kulturhistoria i ny publikation

Det är en utmaning att, med bibehållna värden, göra vårt kulturarv tillgängligt för alla. Varje projekt är unikt och ska ske på byggnadens egna villkor. Goda resultat uppnås genom att vi kompletterar arkitektens roll med byggnadsantikvarisk och tillgänglighetssakkunnig kompetens i våra projekt redan från början. Dessa kompetenser är samlade under samma tak här på AIX, vilket är en stor tillgång. I den nyligen utkomna publikationen ”Tillgängliga kulturhistoriska byggnader och miljöer” används många projekt där vi medverkat som goda exempel, varav Universitetshuset i Uppsala och Gustaf Vasa kyrka är exempel på nya och omfattande sådana. Vi finns även representerade med Waldemarsudde, Drottningholms slottsteater, Södra Bankohuset och sittplatser på Riddarholmen. Skriften ska vara en inspirationskälla och handledning för de som arbetar med tillgänglighet i kulturhistoriska miljöer och är utgiven av Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Tillgängliga kulturhistoriska byggnader och miljöer finns att läsa i sin helhet på Samverkansforums hemsida.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.