Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Krönika: Vi kan inte vänta – bygg i trä nu!

Vi arbetar vidare med vår hållbarhets- och träbyggnadskompetens för att erbjuda projekteringstrygghet och god arkitektur till våra beställare. 

Vår träbyggnadsstrateg Karin Löfgren skrev här om dagen en betraktelse kring trästommar som blivit publicerad och uppmärksammad på sociala medier. Läs nedan om hennes tankar kring…

Varför det är smart att använda trästommar i byggande i väntan på bättre tider!

Jag beslöt mig för att skriva denna korta betraktelse efter att fått en hel rad uppriktiga frågor från kloka personer i min omgivning. Jag arbetar ju med trä bland “träfolk” hela dagarna och insåg att jag blivit hemmablind. Så, för alla er som tycker det jag skriver är självklar skåpmat, ni har kanske något i skåpet ni med som ni behöver vädra för att dela med er av det som absolut inte alltid är helt självklart! Risken eller snarare möjligheten är när jag får bra motfrågor som gör att jag måste omvärdera och se “mina självklarheter” i annat ljus.

Alla kommuner beskriver miljömål som används vid upphandling för kommunernas verksamhet. Hittills har fokus legat på att minska energianvändning (uppvärmning, belysning, m.m.) grön elproduktion och utfasning av fossila bränslen, få bort gifter och förbättra transporter av människor (kollektivtrafik, tjänstebilar/resor, etc).

Den del av miljöbelastningen som leder till utsläpp av växthusgaser har alltså adresserats i ”förvaltningsskedet” inte i ”produktionsskedet”. Anledningen till detta är att vi alla arbetat med modellen att det är här de stora utsläppen sker.

Nu kommer det fler och fler forskningsresultat som med all tydlighet visar att detta inte är fallet. Siffrorna skiljer sig beroende på hur vi räknar, men kring 50% av de totala utsläppen av växthusgaser som sker i byggsektorn när vi inkluderar materialproduktion, energi och transporter sker i produktionsskedet och i ROT. Den senaste tydliga samanställningen kom i förra veckan från Naturvårdsverket i ”Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan”.

Detta innebär att det inte räcker med att ”isolera mer i husen och byta till LED belysning”. Vi måste även se över hur/var/vad vi producerar. Detta gäller all konsumtion men i synnerhet byggsektorn. Här kan vi verkligen göra skillnad. Detta är otroligt positivt!

Det pågår därför ett intensivt utvecklingsarbete hos många producenter som betongindustri, stålindustri och träindustrin med sikte på hur miljöbelastningen kan minska. Men eftersom många av våra viktigaste råvaror är ändliga resurser t.ex. olja, metaller, sand, järn och mineralförekomster räcker det inte med att ha en hållbar produktion. Vi måste tänka cirkulära processer där deponi som slutanvändning måste försvinna helt. Även förbränning, troligen även förbränning i träindustrin. Att göra dessa förändringar inom just byggsektorn gör verkligt stor skillnad därför att råvaruförbrukningen, spillet och deponitänket är så enormt här idag.

Men – vi har en tidsaspekt. Vi kan inte vänta. Många lösningar befinner sig just nu på ritbordet. Det gäller dock inte byggnadsmaterialet trä. Detta material som vi är välförsedda med i Sverige vet vi med säkerhet att det ger det absolut lägsta utsläppet av växthusgaser. Dessutom, vilket aldrig räknas in i analyserna; där den skog som avverkats till byggindustrin växer, planteras ny skog. Råvaran är alltså både cirkulär och den binder ny CO2 igen när den på nytt växer upp. Detta gäller inget annat material. Det växer inga nya sandtäkter eller ny järnmalm.

Så – samtidigt som vi fortsätter att med största kraft utveckla alla våra byggmaterial och byggprocesser kan vi NU göra skillnad genom att växla över till att bygga med stommar i trä.

Detta kräver en omställning inom byggsektorn inklusive hela projekterings och upphandlingsprocessen därför att hela produktionsapparaten är inställd på stål och betong. Här har kommunerna en stor möjlighet att hjälpa till och vara med i täten för att bygga upp kompetensen och därmed möjligheten till bättre konkurrens och marknad och samtidigt leda en bra utveckling för klimatet.

Karin Löfgren

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.