Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Slottsarkitekt

Drottningholms slott – Världsarv, statschefens residens, Sveriges Versailles

Erland Montgomery har fått ett nytt förordnande som slottsarkitekt för Drottningholms slott efter förnyad konkurrensupphandling. Förordnandet löper under tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare sex år.

Drottningholm fick i huvudsak sin utformning under slutet av 1600-talet och skulle manifestera Sveriges ambitioner som stormakt i ett krigshärjat Europa. Slottsanläggningen fortsatte att utvecklas under 100 år och följde de rådande stilidealen. Influenserna kom främst från Frankrike och anläggningen kan mäta sig med kontinentens stora slottsanläggningar, men är i dag till skillnad från sina förebilder betydligt mer välbevarad.

Byggnadsminnesområdet innehåller ca 80 byggnader, slottspark i tre stilar och tillhörande kulturlandskap. Parkerna och de publika byggnaderna är stora besöksmål och antalet besökare ökar varje år. Drottningholms slottsområde är statligt byggnadsminne, världsarv och residens för Sveriges statschef.

”Jag betraktar Drottningholm som ett allkonstverk, där alla ingående delar ingår i en komplex helhet som ska bevaras och utvecklas. Uppdraget förutsätter kunskap, känsla och helhetsperspektiv även på detaljnivå.” säger Erland Montgomery.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.