Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

AIX på Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar

Den 30-31 januari kommer vi att delta vid konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar i Stockholm. Där kommer Robert Petrén att berätta om det nya utomhusbadet i Järfälla. Robert, som varit ansvarig arkitekt för projektet, svarar bland annat på frågorna: Hur designas och utvecklas ett nytt utomhusbad utifrån fokus på överblickbarhet för personalen, jämlikhet och säkerhet? På vilket sätt kan ett utomhusbad integreras med en befintlig park för att skapa en inkluderande mötesplats?

I stadsdelarna Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Kista bor många socioekonomiskt utsatta grupper. Barn och ungdomar har begränsade möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och att lära sig simma. Dessutom är området beläget långt från utomhusbad. Målet med nya Järva utomhusbad är att öka simkunnigheten i området samt att skapa en inkluderande mötesplats.

Järvafältet är ett kulturreservat och stor vikt har lagts på att gestalta en badanläggning som i skala och form på ett naturligt sett inordnar sig i miljön. Samtidigt skapas en byggnad av mer publik karaktär som tydligt urskiljer sig från omgivande gårdsbebyggelse i fråga om bland annat materialitet.

Badet byggs på uppdrag av Stockholms stad intill Eggeby gård som ägs av Stockholms stad och arrenderas av Järva Folkets park. Det är under byggnation och beräknas stå färdigt under 2019.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.