Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Nytt samarbete som förenklar BIM-projektering

Vi är ett av åtta arkitektkontor i det gemensamma initiativet BIM Stockholm som utvecklat ett nytt kodningssystem. BIMTypeCode förenklar projekteringsprocessen och ökar produktiviteten inom byggsektorn.

Typkodning av byggelement bidrar till en branschgemensam grund för kommunikation genom att utveckla ett enhetligt sätt att beskriva ett byggnadsverks olika element. Genom en enkel och systematisk typifiering av byggelement svarar systemet på dagens digitala behov i byggsektorn.

BIMTypeCode är ett praktiskt tillämpningsbart och kostnadsfritt kodsystem som enkelt kan kopplas mot andra klassificeringssystem så som CoClass, BSAB och IFC. Systemet kan användas av hela byggbranschen och kräver ingen tilläggsmjukvara. Den finns i nuläget tillgänglig på svenska, danska, engelska och tyska.

Ett gemensamt språk mellan olika aktörer i byggsektorn är det vi har eftersträvat. Förutom en förenklad projekteringsprocess bidrar BIMTypeCode även till en pålitlig informationshantering i våra BIM modeller samt att det enkelt kan kopplas till andra klassifikationssystem vilket förhindrar begränsningar. säger Shilan Bahmani, BIM-ansvarig på AIX.

Utvecklingsgruppen består förutom AIX av Arkitema Architects, Cedervall Arkitekter, C.F. Møller Architects, Liljewall arkitekter, LINK arkitektur, Nyréns Arkitektkontor och Tengbom.

Läs mer om metoden på BIM Stockholms hemsida:www.bimstockholm.se/nyheter.

Kontakta Shilan Bahmani för mer information, tel 08-690 29 60, mail: shilan.bahmani@aix.se

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.