Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Nationalmuseum öppnar på nytt

Nationalmuseum är Sveriges största konst- och designmuseum med 700 000 föremål från 1500-talet och fram till idag. När muséet invigdes 1866 ansågs det vara världens modernaste museeum och Sveriges bäst byggda hus efter slottet. Under årens lopp har många ombyggnationer förvanskat huset och byggt bort många kvaliteter. Nu är det återställt i sin forna glans efter fyra års ombyggnad.

Museets ursprungliga planlösning med två centrala ljusgårdar har återskapats, och en ny hiss möjliggör ett naturligt flöde genom huset. Utställningsytan har utökats och fått ny tematisk scenografi vilket möjliggör dubbelt så många besökare och nästan tre gånger så många verk. Tidigare täckta fönster har åter tagits upp för att släppa in ljus och visa vyerna mot staden. Den bullriga restaurangen i norra ljusgården har ersatts av en stillsam skultpturgård. Den nya restaurangen med specialdesignad inredning är Sveriges största offentliga designuppdrag på flera decennier och involverar en rad formgivare i en unik arbetsprocess. 1900-talets ljusa färgtoner har ersatts av nya, mustiga kulörer inspirerade av ursprungspaletten. Byggnaden är nu mer tillgänglig och uppdaterad med modern teknik.

Vi har varit antikvariskt ansvariga under byggnadsarbetet i nära samarbete med konservatorerna på Stockholms Målerikonservatering och arkitekterna på Wingårds och Wikerståls.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.