Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Första spadtaget för Järvabadet

Nu startar bygget av det efterlängtade utomhusbadet i Järva. Första spadtaget äger rum vid Eggeby gård onsdagen den 13 juni kl 14.00. AIX är på plats för att berätta om projektet.

– Vi är glada att få förverkliga detta projekt som vi tror kommer göra stor skillnad för de boende i stadsdelarna kring Järvafältet, säger Robert Petrén, ansvarig arkitekt på AIX.

Badanläggningen kommer att innehålla två övningsbassänger, en simbassäng samt en barnplaskdel. Utöver detta byggs omklädningsrum, lokaler för personal, teknikbyggnader och en kiosk. Eftersom Järvafältet är ett kulturreservat har vi lagt stor vikt på att arkitekturen i skala och form på ett naturligt sett inordnar sig i miljön. Samtidigt strävade vi efter att skapa en byggnad av mer offentlig karaktär, och som tydligt urskiljer sig från omgivande gårdsbebyggelse i fråga om bland annat materialitet. Att hålla fokus på överblickbarhet för personalen, jämlikhet och säkerhet för de badande har varit mycket viktigt under designprocessen som skett i nära dialog med verksamheten.

Planer för ett utomhusbad på Järvafältet har funnits sedan 70-talet då byggnationen av miljonprogrammet påbörjades. Det var under denna tidsperiod som stadsdelarna Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Kista växte fram. I stadsdelarna kring Järvafältet bor många socioekonomiskt utsatta grupper. Barn och ungdomar har begränsade möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och att lära sig simma. Dessutom är området beläget långt från utomhusbad.

Målet är att öka simkunnigheten i området samt att skapa en inkluderande mötesplats. Badet byggs på uppdrag av Stockholms stad intill Eggeby gård som ägs av Stockholms stad och arrenderas av Järva Folkets park. På gården finns en naturskola, ett kafé och det ordnas regelbundet olika evenemang och festivaler. Tanken är att badet ska stärka Eggeby gård som mötesplats och område för frilutftsliv. Målet är att Järva utomhusbad ska stå klart 2019.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.