Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Nytt nätverk för arkitekter inom träbyggnad: TränätverkA

AIX Arkitekter och White i samarbete med Träbyggnadskansliet startar TränätverkA. Vi vill sprida träkunskapen inom arkitektkåren för att tillsammans behålla initiativet i träbyggnadsfrågor och säkerställa god arkitektur.

VARFÖR TränätverkA?

Träbyggandet i Sverige beräknas dubbleras under de närmaste åtta åren vilket kräver kompetenta arkitekter och konsulter på området. Många frågeställningar när det gäller användandet av trä är gemensamma. Vi ser ett problem i att diskussion och kunskapsinsamling för de arkitektoniska frågorna nästan uteslutande sker inom respektive företag och inte når den omfattning som krävs för att flytta branschens gemensamma kompetensfront framåt tillräckligt fort. Branschseminarier och forskning på området riktar sig antingen till alla marknadsaktörer eller koncentrerar sig på teoretiska områden.

Målet med nätverket är att komplettera dessa forum med fokus på arkitektur och gestaltning. Vi får ett bättre samhälle om vi utvecklar träbyggandet tillsammans. Detta är huvudanledningen till varför AIX och White tillsammans med Träbyggnadskansliet tar initiativ till ett nätverk för alla arkitekter där vi kan samverka och vara ett forum för gemensamma träbyggnadsfrågor.

 – Istället för att många uppfinner hjulet samtidigt är det helt enkelt bättre att vi samarbetar kring det generella och sedan se till att var och en använder sin kompetens i de unika uppgifterna. Det är mycket mer effektivt och framförallt roligare. Vi kommer längre mycket snabbare med den sortens samarbete och inställning, säger Karin Löfgren, träbyggnadsstrateg på AIX Arkitekter.

VAD är TränätverkA?
TränätverkA är ett nätverk där frågeställningar kan ventileras mellan intresserade arkitekter oberoende av företag. Som bransch tjänar vi på att dela med oss av inspiration, systemlösningar och lyckade projekt. Nätverket vänder sig till dem som jobbar med att skapa arkitektur och vill driva träbyggandet framåt.

HUR funkar TränätverkA?
Nätverket bygger på att vi skapar tillfällen att träffas och diskutera genom att vara värd för ett ämne man själv väljer. Det kan vara en lunch, en frukost eller ett kvällsarrangemang, inbjuden föreläsare, debatt, föredrag, workshop, visa eget eller annans projekt. Värdkontoret väljer upplägg. Första träffen sker på Träbyggnadskansliet 13 juni på temat En initierad framtidsspaning.

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer, kontakta Karin Löfgren, träbyggnadsstrateg på AIX, karin.lofgren@aix.se.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.