Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Övre Vasastaden – ny grön stadsdel i Linköping

Linköpings kommun växer med cirka 20 000 invånare var tionde år och har brist på bostäder. Planen är att innerstaden ska expandera i alla riktningar. I norra Vasastaden tas tidigare industrimark i anspråk för att skapa den nya stadsdelen Övre Vasastaden som kommer att utvecklas med totalt 2 300 bostäder under en 20-årsperiod.

Vi har hämtat inspirationen till stadsplanen från den befintliga Vasastadens äldre, charmigt heterogena stadsbebyggelse med stora variationer i höjd, material och täthet. Huvudidén var att skapa en hållbar, urban och vacker stadsdel med gröna och generösa bostadsgårdar inspirerad av Vasastadens ursprungliga skalor och mått. I norr ingår kvarteret i den nya högre stadsfronten medan kvarteret mot söder får en mer öppen och lägre skala. Kvarteren får en naturlig variation genom de platser som skapats, husens olika höjder, samt en återhållsam variation i material och färgsättning.

AIX har bidragit till den första etappen av detaljplanen och utvecklat gestaltnings- och kvalitetsprogram för ca 900 bostäder i samarbete AJ Landskapsarkitekter AB. Vi har också utformat de stora bostadskvarteren Automaten och Alnen. Automaten med sin 15 våningar höga landmärkesbyggnad ligger vid nya Steningeplatsen som blir en viktig angöringspunkt i samband med den planerade flytten av resecentrum. Alnen och Automaten färdigställdes under 2017 och inflyttningen är klar.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.