Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Restaureringen av Stockhoms slotts fasader i ny fas

Nu har restaureringen av Stockholms slotts fasader gått in i nästa fas. Etapp sex blev klar i mars varpå ställningen vid nordvästra hörnet kunde tas bort. Vi är nu inne i etapp sju av totalt 22 etapper. Det är den största restaureringen i modern tid och beräknas pågå under ett kvartssekel, kosta uppskattningsvis en miljard kronor och omfattar 30 000 kvm fasad.

AIX Arkitekter är generalkonsulter för fasadrenoveringen under sex år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Vi leder och samordnar en konsultgrupp som både projekterar och deltar i byggplatsuppföljning, kontroll och besiktningar. AIX ansvarar även för antikvarisk medverkan och kontroll genom byggnadsantikvarie Johan Rittsél. Uppdragsgivare är Statens fastighetsverk.

Det övergripande målet är att bevara Stockholms slotts fasader för framtiden med tillvaratagna konstnärliga, arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Slottets återhållsamma dominans i stadsrummet ska upprätthållas. Vi strävar efter att återställa den arkitektoniska skärpan och helheten utifrån tre olika avstånd: fjärr-, flanörs- och närperspektiv.

– Det har varit en svår avvägning om vi skulle välja förpatinerad koppar eller ej säger Anders Scherman, ansvarig restaureringsarkitekt på AIX. Eftersom luften i Stockholm numera är så ren och kopparplåten i sig så fri från föroreningar, tar det mycket lång tid för ett obehandlat koppartak att ärgas och bli vackert grönt. I en del fall sker det aldrig utan plåten förblir brunsvart, och det ser inte så bra ut. Det gäller att hitta en plåt som smälter in och ser naturlig ut, och det tycker jag vi har lyckats med.

Vid inventeringen av balustraden på taket upptäcktes att balusterdockorna fanns i hela sex olika varianter, alla i sämre skick än förväntat. Vi kommer nu ersätta samtliga med en ny variant som är renodling av en idealform, baserad på de tidigare varianterna. Många av utsmyckningarna vid fönstren behöver också bytas och här får stenhuggaren en viss konstnärlig frihet utefter en given förlaga, precis som förr i tiden.

– Det är ett väldigt spännande arbete som präglas av genomgående hög kvalitet på hantverk och kunskap menar Anne Teresiak, handläggare och projekteringsledare. Jag gillar den täta kontakten mellan aktörerna som präglas av tillit och kontinuitet. Vissa beslut kan fattas direkt på plats, andra behöver få den nödvändiga tiden som krävs för en utredning.

Slottet som stod klart 1754 är rikt utsmyckat med skulpturer och detaljer huggna i gotländsk sandsten som slits hårt av väder och vind. Dessa har lagats och bytts ut kontinuerligt sedan de första skadorna upptäcktes redan 1770. Alla brytningsbara fyndigheter av gotländsk sandsten är idag princip slut så större stenar ersätts med schweizisk sandsten. Mindre detaljer lagas med återanvänd sten när så är möjligt. Den nya stenen har en grå ton men kommer gulna med tiden. Kulören på putsen blir en varmrosa ton nära den tidigare som stämmer väl med den ursprungliga kulören. Traditionella arbetsmetoder används när så är möjligt.

Slottet i siffror (källa SFV) 

  • Start och sluttid: 2011–2036
  • Total mängd fasad: ca 30 000 kvm
  • Fönster: 972 stycken
  • Fönsterrutor: 31 600 stycken
  • Fristående skulpturer: 28 stycken
  • Balusterdockor: 717 stycken
  • Konsolvoluter: 242 stycken
  • Total mängd fasadsten: ca 10 000 kvm
  • Total mängd puts: ca 10 000 kvm
  • Fönster och portar: ca 7 500 kvm

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.