Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Hållbarhetshuset vann Årets Fasad 2018

Hållbarhetshuset på Teknikringen 10 på KTH:s campus vinner Årets Fasad 2018 för sin ”utmärkta och genomtänkta arkitektur tillsammans med skickligt hantverk”. Huset är ritat av AIX för Akademiska Hus och byggt av Zengun/Sehed Fasad AB.

– Hållbarhetshuset visar att kvalitet och kompetens i alla led lönar sig. Beställare, arkitekter och utförare har uppenbart alla den kompetens, långsiktighet, yrkesskicklighet och noggrannhet som leder till resultat av högsta klass, säger juryns ordförande Johan Onno, vd för branschorganisationen SPEF. Byggnadens gestaltning är väl avvägd utifrån det omgivande KTH-områdets karaktär med tidlösa institutionella tegelbyggnader. Samtidigt återspeglas dagens arkitektoniska tänkande och byggtekniska lösningar i Hållbarhetshuset, vilket gör att byggnaden skapar en närmast perfekt balans mellan olika byggnadsepoker.

Akademiska Hus och KTH behövde mer kontorsyta och planen var först att bebygga p-platsen i Osquars backe. Bebyggelsen på campus är kulturhistoriskt värdefull och skyddad enligt lag. Den ligger dessutom inom Nationalstadsparken där gröna ytor måste sparas. AIX valde istället att placera huset på gatan och omvandla parkeringen till en grön campusgård. Målsättningen var att skapa ett eget och samtida uttryck med en tydlig koppling till Lallerstedts karaktärsfulla bebyggelse på campus.

– Det är fantastiskt roligt att vinna Årets Fasad-priset säger ansvarig arkitekt Sven Ahlénius på AIX Arkitekter. Det är speciellt roligt att ett hus som är utformat för att passa in och inte sticka ut uppmärksammas.

Den kraftiga tegelblocksvolymen är nogsamt inpassad i den befintliga bebyggelsen och upplevs tack vare sin mångsidiga form som nättare än sin storlek. Fasaden består av en platsmurad helstensmur med en halvstens indrag. Teglet är svenskt med danskt format och kommer från Haga tegelbruk i Enköping, Sveriges sista kvarvarande tegelbruk. Fasadens relief förstärks av att fönstren sitter på ytterligare en helstens djup. Fönstren är satta med en återhållsam variation, och varje rum har ett smalt fönster utan solskydd för att ge en känsla av öppenhet även soliga dagar.

Priset delades ut på Årets Bygge-galan på Cirkus den 19 mars. Priset är instiftat av SPEF, branschföreningen för murat och putsat byggande.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.