Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

AIX växer och omgrupperar

AIX Arkitekter växer i takt med att uppdragen blir fler och större och vi är nu 100 medarbetare. För att kunna fördjupa vår kunskap och samtidigt behålla vår bredd grupperar vi nu om oss i fyra forum. Fokus, kompetens och identitet har varit ledord för den nya organisationen. Vi vill bredda ansvaret i organisationen, skapa närmare grupptillhörighet för våra medarbetare och förenkla resursplaneringen. Våra nya forum är Stadsutveckling & Bostad, Kulturmiljö & Restaurering, Kommersiella lokaler & Inredning samt Offentliga lokaler & Utbildning. Varje forum leds av en styrgrupp som består av gruppchefer, kreativ ledare och marknadsansvarig.

Den kreative ledaren ansvarar för forumets mål, strategier och utvärdering. Tobias Rosberg är kreativ ledare för Offentliga lokaler & Utbildning, Erland Montgomery för Kulturmiljö & Restaurering, Sven Ahlénius för Kommersiella lokaler & Inredning samt Jesper Engström och Mikael Uppling för Stadsutveckling & Bostad.

Gruppcheferna ansvarar för personal och resursplanering och för att forumet når sina mål. Anders Scherman och Johan Rittsél är gruppchefer för Kulturmiljö & Restaurering, Lisa Wikström och Fredrik Ekerhult för Stadsutveckling & Bostad, Klas Eriksson och Robert Petrén för Offentliga lokaler & Utbildning samt Annika Askerblom och Katja Hillström för Kommersiella lokaler & Inredning.

Marknadsansvariga ansvarar för forumets marknadsarbete och omvärldsbevakning. Olga Allpere Stintzing är marknadsansvarig för för Stadsutveckling & Bostad, David Hanson för Kommersiella lokaler & Inredning, Silvia Las Heras för Offentliga lokaler & Utbildning samt Anne Teresiak för Kulturmiljö & Restaurering.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.