Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Spår 2017

I årets upplaga av Spår, Sveriges Järnvägsmuseums årsbok, publiceras en omfattande artikel av byggnadsantikvarie Johan Rittsél om en av Stockholms centralstations mest ombytliga lokaler. Från 1871 fanns här SJ:s 3:e klass väntsal. Salen blev 1:a klass matsal 1927, dekorerad med pelare i porfyrputs, unika väggmålningar av Oscar Brandtberg och paneler i ek. I mitten av 1960-talet gjordes en rad ombyggnationer och ändringar: självserveringen Centralens restaurang öppnades 1964, följt av Sveriges första engelska pub, Orientexpressen, Bally James Duff och O’Learys. När Jernhusen för ett par år sedan bestämde sig för att återskapa den första restaurangen var pelarna målade, taket sänkt, putsen skadad av elledningar och ventilationskanaler. Väggmålningarna var placerade på museum där Johan Rittsél hittade dem och började nysta i hela historien. I lokalen huserar nu Boston Grill och allmänheten kan återigen njuta av forna tiders charm.

Johan Rittsél har sedan många år tillbaka arbetat med Centralstationen som antikvarisk expert på uppdrag av Jernhusen. AIX antikvarier har även medverkat i projekterings- och byggfasen för bland annat renovering av entréhallen, södra paviljongen, norra ankomsthallen, och Kungliga gången. De antikvariska förundersökningarna har innefattat bland annat kulturhistoriska inventeringar, sammanställningar av arkivmaterial samt beskrivningar och bedömningar av de kulturhistoriska värdena. Stockholm central är sedan 1986 skyddat som byggnadsminne.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.