Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Moderniseringen av Uppsala Universitetshus

Nu moderniseras Uppsala universitetshus, en av Uppsalas mest kända byggnader, universitets huvudbyggnad och samlingspunkt sedan det stod klart 1887. Vi är nu i slutskedet av en omfattande renovering på ett och ett halvt år. Syftet är att modernisera byggnaden utefter hyresgästens behov i paritet med antikvariska hänsyn. Målet är att göra Universitetshuset tillgänglighetsanpassat och att kunna erbjuda en modern undervisningsmiljö, genom en värdig entré, bättre akustik och inomhusklimat, högre säkerhet och moderniserad inredning och tekniska system. Renoveringen, som ska vara klar under 2017, gör detta älskade hus än mer levande och besöksvänligt för studenter, föreläsare och allmänhet.

Projektet innebär fullständigt byte av el- och datasystem, utbyggnad av ventilationssystem och heltäckande branddetektion, ombyggnad av dörrar, nyinstallation och ombyggnad av lyftbord och hiss, förbättrad akustik, ny planlösning för loger, ombyggnad av vatten- avlopp- och värmesystem, hantering av radonproblem samt ytskiktsrestaurering av flera kulturhistoriskt värdefulla interiörer. Teknisk utrustning som är en del av vår tids behov infogas utan att skada helhetsintrycket och med möjlighet till framtida utbyte utan stora ingrepp.

Underhåll görs med traditionella material och metoder, exempelvis byts vittrad fasadsten där allvarliga skador finns mot ny, som bryts och detaljutformas på traditionellt sätt. Delar med mindre och ofarliga skador sparas som en del av byggnadens patina. Interiörens fantastiska dekormålningar fästs in och ilagas av konservatorer och ljusredskap omhändertas av metallkonservator.

Sedan 2012 har AIX husarkitektuppdraget för Uppsala universitetshus och är generalkonsult för ombyggnationen. Bjerking som är en av underkonsulterna har gjort en kort film där de visar runt på bygget.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.