Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

AIX är engagerade i nya Sture

AIX är ett av fem arkitektkontor som medverkar i omdaningen av Sturekvarteret. Vi arbetar med Sturebadet och Bångska Palatset, och nu kan vi visa upp de första illustrationerna för delar av projektet. Fasaden har genomgått tre stora förändringar på 30-, 50- och 2000-talet där det ursprungliga arkitektoniska proportionerna gått förlorade. Bilden ovan visar Bångska Palatsets nya fasad. Bilden till höger visar hur fasaden ser ut idag.

”Det är proportionerna som gör Bångska palatsets fasad vacker. Men under årens lopp har de förändrats. Nu vill vi återställa murhål, delningar och hierarkier för att återskapa de ursprungliga proportionerna.” säger Tobias Rosberg, ansvarig arkitekt.

Det handlar alltså inte om att rekonstruera alla ursprungliga detaljer, utan istället om att hitta tillbaka till fasadens ”arkitektoniska grammatik”, vilket innebär att man ger den en tydlig och sober elegans. ”Vi vill skapa en ny fasad med historiska referenser.” säger byggnadsantikvarie Johan Engström.

Arbetet sträcker sig självklart bortom själva fasaden, men eftersom Bångska palatset är Sturekvarterets ansikte utåt är det en logisk del att börja med.

Visionen för nya Sture grundar sig i den historia och de kvaliteter kvarteret har idag. Stureprojektet vill förstärka det som är bra, men också ta bort och ersätta en del av det som tillkommit främst under 80- och 90-talet. Det är ett stort kvarter och man önskar ett mångfacetterat uttryck, varför fem arkitektkontor är engagerade.

Relaterade projekt

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.