Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Mer trä till Åre

AIX har sen drygt tio år tillbaka deltagit i flera projekt i Åre. Mest uppmärksamhet har väl vårt engagemang i designarbetet för Copperhill Mountain Lodge fått. Det skedde i ett nära samarbete med den inspirerande amerikanske arkitekten Peter Bohlin. Copperhill marknadsfördes inför och under alpina VM 2007. Hotellet invigdes i december 2008 som ett av Europas största trähus. Nu är ett antal nya träbyggnadsprojekt på gång som på olika sätt får drivkraft av Åres nästa stora vintersportevenemang, alpina VM 2019.

På uppdrag av det kommunala fastighetsbolaget Årehus AB har vi tagit fram en plan för drygt 130 lägenheter och ett parkeringshus i projektet Brolägdan. Den planerade utbyggnaden, med övervägande del efterfrågade hyreslägenheter, är placerad centralt i byn. Utformningen av plan och byggnader har skett med hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla vy som finns från området öster om Åre gamla kyrka upp mot Tottens by. Det öppna landskapet mellan Kyrklägdan och Tottlägdan berättar om det odlingslandskap som är en viktig del av Åres historia.

Det gemensamma tänkande som alltmer växer fram i byn kring betydelsen av turistortens miljöansvar innebär att Årehus har en ambition att flerbostadshusen byggs med modern träkonstruktion. Byggnaderna och den lilla stadsplanen med en ny väg är gestaltade för att underlätta prefabricering och rationellt byggande men också för att återupprätta gamla sätt att röra sig i byn utan bil.

Genomtänka trähus med en design som tar hänsyn till hela kedjan från råvarutag i skogen till sista montaget på byggplatsen inklusive underhåll och reparationer innebär ett minst 50 % lägre ekologiskt fotavtryck. Det kan man idag tryggt hävda med stöd från studier och forskning som jämfört träbyggnader med konstruktioner i stål och betong. Till den bilden hör också att trähusen lagrar kol som de växande träden tagit upp från atmosfären. De närmaste fyrtio åren kommer vi enligt FN:s organisation UN Habitat att globalt bygga lika mycket som vi hittills gjort på 4000 år. Byggnadsindustrin gör därmed anspråk på ungefär 40 % av den tillgängliga energin och blir orsak till ca 40% av koldioxidutsläppen. Det innebär att konsekvent byggda träkonstruktioner med stor sannolikhet är den mest effektiva insatsen vi idag känner till för att motverka klimatförändringen.

Med fler trähusbyggnader kan Åre också uppfylla en annan god miljöprincip. En förtätad by med närhet och goda samband för gångtrafik till service och kommunikationer. Åre har därmed möjlighet att såväl sommar som vinter uppfylla målsättningen att vara en grön turistdestination.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.